25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

11 MART'TA ASLINDA NE OLDU

Günün Tarihi

11 Mart 2008: Danıştay'dan hükümete müdahale

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Darbecilerin acımasızca saldırdığı hedeflerden biri de yargı sistemi idi. Darbe sonrasında sadece 7 ay içerisinde yüzlerce hâkim ve savcı zorla emekli edildi. Yargıtay'ın toplam 241 üyesinden 66 üyesi, Danıştay'ın 54 üyesinden 28'i, yani yarısından fazlası emekli edildi. Kürsüde toplam 3 bin 123 hâkim, savcı varken bunların 520'si rızası dışında, cebren emekliye sevk edildi.

Darbeciler böylece Danıştay'da da yıllarca sürecek bir vesayete rejimi kurmuşlardı. İşte bu yapıdaki Danıştay önce Refahyol Hükümetinin karşısına tıpkı rakip bir siyasi parti gibi dikildi.28 Ocak: 1997 de Ramazan düzenlemesiyle ilgili ‘yürütmenin durdurulmasına' karar verdi.2 Şubat 1997 de Diyanet'in 5'inci sınıftan sonra Kur'an kurslarına gidilebileceğini öngören yönetmeliği, Danıştay tarafından bozuldu.

Danıştay daha sonra bu kez Ak Parti Hükümetinin karşısına tıpkı rakip bir siyasi parti gibi dikildi.

Danıştay, hükümetin doğuda doktor açığını kapatmak için çıkardığı zorunlu görevlendirmeye ilişkin genelgenin yürütmesini durdurdu. Danıştay 5. Dairesi, genelgenin dayandığı kanunun Anayasa'ya aykırılığı iddialarını dikkate alarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Aynı kararda genelgenin uygulamaya ilişkin yürütmesini durdurdu

Danıştay, hızını alamayıp 11 Mart 2008 tarihinde başörtüsüne özgürlük yasasına müdahil oldu. Danıştay 8. Dairesi, meslek lisesinde okuyan ve mezun olanların açık öğretim liselerine geçmesine imkân sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurdu. Danıştay, üniversitelerde eğitim özgürlüğü getiren anayasanın 10 ve 42. maddelerinde yapılan anayasa değişikliği sonrası verdiği kararla tartışmaların odağına yeniden yerleşti. Danıştay Başkanlar Kurulu'nun, üniversitelerde kıyafet yasağının kaldırılmasının cumhuriyetin kazanımlarına aykırı olacağını savunmasından kısa süre sonra bu kararı almıştı.

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  031340

-