Günün Tarihi

11 MAYIS'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

11 Mayıs 1919: İtalyanlar'ın Kuşadası, Marmaris, Bodrum Yörelerini İşgal Etmesi

İtalya, Fethiye'yi işgal ettiği 11 Mayıs 1919 sabahı Bodrum'u da işgal etti. Bodrum'a gelen Fuvayit torpidosundan karaya çıkarılan 60 İtalyan askeri kasabayı işgale başladılar. İşgal Bodrum'da da protesto edildi. İtalyanlar protestolara verdikleri cevapta, “Bodrum'un işgalinin İtilâf Devletleri'nin bilgisi altında yapıldığını” söylediler. Bodrum'a çıkan İtalyan askerleri, savunmasız Bodrum kalesine yerleştiler ve kaleye İtalyan bayrağı çektiler.Mütareke döneminde yoğun İtalyan faaliyetlerine mâruz kalan Marmaris de, İtalyanlar tarafından, Fethiye ve Bodrum gibi 11 Mayıs 1919 günü işgal edildi. 11 Mayıs 1919 günü öğleden sonra Marmaris'e gelen İtalyan gemilerinden karaya çıkan 190 kişilik bir İtalyan birliği kasabayı işgale başladılar.Karaya çıkan askerler, beraberlerinde bol miktarda malzeme olduğu halde, “Hayalî” denen yere karargâh kurdular.

İtalyan işgali Marmaris'de de protesto edildi38.İşgalin, Mütareke hükümlerine aykırı olarak yapılması nedeniyle protesto edilmesi hiç bir sonuç doğurmadı. Enteresan olan, Osmanlı yetkilileri İtalyan işgallerini Mütarekeye aykırı olduğu gerekçesiyle protesto ederken, İtalya da işgallerini Mütareke adına yapıyordu.Protestolara rağmen Fethiye, Bodrum ve Marmaris'teki İtalyan işgal hareketinde hiç bir değişiklik olmadı. İtalyanlar, egemenlikleri altındaki Rodos'da, “Anadolu'yu işgal için hazırlandıklarını” söylüyorlardı.(Çelebi,2018)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  349112

-