31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

11 NİSAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

11 Nisan 1920:Son Osmanlı  Meclisi Mebusanı'nın Feshi

1919 yılının son aylarında yapılan seçimle oluşturulan Meclise 15 Mart 1920'de İngilizler  baskın yapıp bazı mebusları tutuklamışlardı. Geri kalan mebusların çoğu Anadolu'ya firar edince Meclis 11 Nisan 1920'de feshedilmiş ve böylece yeni bir seçimin yolu açılmıştır. Aralık 1919 seçimleri Osmanlı tãrihinin son genel seçimi olarak kabul edilmektedir.

Son Osmanlı  Meclisi Mebusanı'nın aldığı en önemli karar olarak Misak-ı Milli (28 Ocak 1920) tarihi kayıtlara geçmişti. Buna göre;

1 – Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün işgal altında bulunan Arap memleketlerinin durumu halkının vereceği oya göre belirlenecekti. Türk – İslam çoğunluğunun bulunduğu hiçbir yer parçalanamaz bölünemez bir bütündür.

2- Elviye-i Selase'de ve Batı Trakya da gerekirse halkın oyuna tekrar başvurulacaktı.

3- İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanırsa Boğazlar dünya ticaretine açılabilirlerdi.

4 – Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar hak verilecekti.

5 – Kapitülasyonlar kesin olarak reddedilmiştir.

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  811253

-