31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

12 ARALIK 1912: 1912 GENEL SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Günün Tarihi

12 Aralık 1912: 1912 Genel Seçimlerinin Yapılması

Bu seçim, tarihimizdeki ilk erken genel seçimdir. Dahilî ve haricî sarsıntılar içerisinde ve Trablusgarb savaşı esnasında yapılan bu seçim, tãrihe ‘sopalı ve dayaklı seçim' adıyla geçmiştir. Bu isimle anılmasının sebebi, 31 Mart Darbesi'nden sonra iki aylığına ilan edilip bu tãrihe kadar uzayan ve İttihadçıların istibdadını kurup koruyan sıkıyönetim altında yapılmasıdır.

Sopalı seçim denilen 1912 seçimlerinde muhalefet adayları taşlı, sopalı saldırılara  uğradılar. İtttihad ve Terakki militanlarının Gümülcine'de böyle bir saldırısına uğrayan Rıza Tevfik'in başı sargılı resimleri gazetelerde yayınlanır. Seçim sonuçları alındığı zaman ortaya çıkan manzarada 270 milletvekilinden 264'ü İttihad Terakki'li, 6'sı muhalefete mensuptur.(Kuntay,1947:3)

Seçimler yapıldı. Öyle sanıyorum ki bütün parlamentolar tarihinde belki böyle bir seçime tesadüf edilememiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası adına konuşmak isteyen Rıza Tevfik Bey gibi ilim ve irfanı ile mümtaz bir kişinin üzerine beş on serseriyi göndererek dövdürdüler. Belki yaralama ve öldürme tehdidine kadar da ileri gittiler. İş o hale geldi ki Ermenilerden başka Hıristiyan unsurlardan ve Araplarla Arnavutlardan gerek önceki mecliste, gerek dışarıda İttihad ve Terakki'ye boyun eğmemiş olanlardan hiçbiri seçimden faydalanamadı. Hıristiyanlar şaşkın, Araplar kırgındılar. (Rey,2007:178)

Bu seçimin bir başka özelliği de azınlıklar ittifakının dağılmasıdır. Ermeniler ikiye bölünmüş, Hınçaklar Hürriyet ve İtilâf'a, Taşnaklar İttihad ve Terakki Fırkası'na dahil olup, destek vermişlerdir.Yahudiler İttihad ve Terakki'ye, diğer azınlıkların ekserisi Hürriyet ve İtilaf'a destek vermişlerdir. Bu seçimle teşekkül eden Meclis'in de ömrü uzun olmamış, iki buçuk ay sonra feshedilmiştir.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  123649

-