24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

12 EYLÜL DARBECİLERİ TARAFINDAN SİYASİ...

Günün Tarihi

16 Ekim 1981: 12 Eylül Darbecileri Tarafından Siyasi Partilerin Feshedilmesi

Darbe Hükümeti ilk iş olarak 67 ilden 27 ile asker kökenli vali tayin etti. Darbeciler hükümet işlerini idare etmek üzere bir hükümet kurmanın yanı sıra daha ilk günden Milli Güvenlik Konseyi isimli üst düzey bir karar organı da kurmuşlardı. Konsey kendisine çalışma mekânı olarak Meclis'i seçmişti. Meclis'in telefonları ‘Buyrun MGK' diye açılıyordu.

Milli Güvenlik Konseyi 16 Ekim 1981 günü 2533 sayını kanunla siyasi partilerin kapatılmasına ve mallarının Hazine'ye irat olarak kaydedilmesine karar verir.Ardından Askeri Mahkeme'nin 16 Ekim 1981 tarihli kararı ile o günlerde faaliyet gösteren 17 parti resmen kapatılmıştı. Bunlar  şunlardı: Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Demokrat Parti, Hür Demokratlar Partisi, Hürriyetçi Millet Partisi, Millet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Sosyalist Parti, Sosyalist Vatan Partisi, Türkiye Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi, Vatan Partisi.

 CHP'li İsmail Hakkı Birler o günü şöyle anlatıyor: Siyasi partilerin feshedilmesinin ardından Çevre Sokağı'ndaki evimin telefonu çaldı. “Sıkıyönetim Makamı” mührüyle 12 Eylül 1980'den beri kapalı olan CHP Genel Merkezi binasının önünde bir hareketlilik yaşandığını haber verdiler. Hemen oraya gittim. Tek bir yetkili ortalıkta gözükmüyordu. İhtilal nedeniyle teşkilata dağıtılamamış binlerce kitap ve broşür, çoğuna bizzat tanıklık ettiğim toplantıların tutanaklarıyla binlerce evrak çuvallarla dışarı taşınıyordu. İki kamyon dolusu evraktan pek azını kurtarabildim. Bir devre ışık tutacak, araştırmalara kaynaklık edebilecek CHP arşivinin SEKA'ya götürülerek imha edilmesi içimde hep bir yara olarak kaldı. (Birler,2010:786)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  201831

-