Günün Tarihi

12 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

12 Temmuz 1912: ‘Halaskar Subaylar' İsimli Cuntanın Parlamentoya Muhtıra Vermesi

 

12 Temmuz 1912'de, Millet Meclisi'nin kırkıncı genel kurul toplantısının birinci oturumunda Meclis Başkanı Halil Bey, gündem dışı olarak söz almış ve bütün milletvekillerine şu açıklamayı yapmıştı: Yüce Meclis'e çok önemli bir konuyu sunacağım. Son derece dikkatle dinlemenizi bilhassa rica ederim. Dün akşam Meclis-i Mebusan'dan ayrılıp evime gittiğim zaman orada açık bir mektubun bırakılmış olduğunu öğrendim. Evdekiler, bunun bir subay tarafından getirildiğini söylediler.

 

Mektubun sureti şudur: Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey'e,Gerek İttihad ve Terakki çevrelerinde, gerek Millet Meclisi zemininde  vatan için hiç de hayırlı olmayan bir sürü kötü ve tehlikeli gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bunlara ilave olarak bu defa padişah katında da girişmiş bulunduğunuz bir takım teşebbüsleriniz ve entrikalarınız grubumuzca yakından izlenmektedir.

 

Bunların hepsini bildiğimiz ve büyük bir cezaya layık gördüğümüz halde ,elimizi pis kanlarınızla lekelenmeyi arzu etmediğimiz için sizlere hatırlatmayı gerekli görüyoruz. Milletle birlikte bütün ordunun başta gelen haklı isteklerinden en önemlisini teşkil eden şey, bugünkü Millet Meclisi'nin ve daha doğrusu Fındıklı Kulüp ve Tiyatrosu'nun bir an önce feshedilmesidir. Buna engel olmayacağınızı ve hatta isteklerimizi derhal gerçekleştirmeye çalışacağınızı kırk sekiz saat içinde belirtmez ve ispat etmezseniz bizler, üzerimize düşen vatan vazifesini tamamıyla yerine getireceğiz. Bunu size şimdiden haber veriyoruz. Şurası da bilinmelidir ki kendilerinde hiçbir değer ve meziyet görmediğimiz şahıslara hitap etmekten kendimizi arınmış saymaktayız. Halaskar Subaylar Grubu.” (Menteşe,1986:199)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  657967

-