Günün Tarihi

13 HAZİRAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

13 Haziran 1921:Mustafa Kemal Paşa'nın Fransa Temsilcisi ile Görüşmesi

Fransa'nın en ünlü siyaset adamlarından Franklin Bouıllon, bir Fransız savaş gemisiyle İzmir'e geldi ve kentin kurtuluşundan itibaren gelişmeleri burada takip eden Mustafa Kemal Paşa'yla 28 Eylül'de görüştü. Bu görüşmede Başbakan Rauf Bey ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey de hazır bulundular.

Binbaşı Hüsrev Gerede'nin günlüklerinde bu görüşmeleri şöyle anlatır:Fransa'nın Suriye fevkalade Komiseri Mösyö Fcaut, Suriye'den  Sivas'a kadar gelip   Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Ahmet Rüstem beyler ile kısa bir görüşme yaptı. Mösyü Picaut buradan Paris Barış Konferansı'na  gidiyormuş. Konuşması sırasında  “Eğer sizinle anlaşabilirsek Türkiye'nin alın yazısı üzerinde etkili olur” demiş. (Gerede-Önal-2003:135)

(…) 6 Aralık 1919: Fransızlar Adana'da bir Ermenistan kuramıyacakları kanısına varmışlar. Bu nedenle orada ekonomik çıkarlar elde etmek koşuluyla Adana'yı bize bırakmaya razı oluyorlar. Yalnız, Osmanlı yönetiminde Azınlıklar Hukukunu denetlemek üzere Bakanlıklara birer Fransız danışman yerleştirilmesini önermişler. (Gerede-Önal-2003:136)

(…)Öğleden sonra yeniden toplanıldı.Picaut yardım konusundaki  düsüncelerimizi sormuş. Tarihten bu yana emperyalist olan  İngiltere'nin yardım önerisinin benimsenemeyeceği  Amerikalıların yapacakları yardımın ise kabul edileceği söylenmiş.(Gerede-Önal-2003:137)

(…)Adana'nın boşaltılmasına karşılık Fransız konsoloslarına fazla yetki verilmesi ile kendi Hükümetimize başvuracak yurttaşlarımızın başvurularını Paris üzerinden, Fransız Hükümeti aracılığı ile yapmalarını kabul etmişiz.(Gerede-Önal-2003:138)

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  196685

-