Günün Tarihi

14 OCAK'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

14 Ocak 1970: Adalet Partisinde 1968'de toplanan Genel Kongre'de muhafazakâr kasabalı grupları temsil eden parti içindeki sağ kanat kesin bir yenilgiye uğradı. Ardından partiden atıldılar.

Bozbeyli, bu ayrışmayı şöyle anlatır: Süleyman Demirel 1969 seçimlerinden evvel, yeminlilerin dışında kalan herkesi tasfiye etmeye karar verdi. (Bozbeyli,2009:207)

Demirel'in bu hamlesi üzerine parti içindeki muhafazakarlar karşı atağa geçtiler. Tarihe ‘Yetmişikiler Muhtırası' olarak geçen bu uyarıları AP'nin lideri Süleyman Demirel hiç dikkate almadı. Millet Meclisi'nde yapılan bütçe oylamasında 41 AP milletvekili red oyu kullandı. Bütçenin reddolunmasının ardından Demirel Hükümeti istifa etti. Ancak görev tekrar Demirel'e verilecekti.

1969 seçimlerinden kısa bir süre sonra, AP içinde huzursuzluk had safhaya ulaştı. Saadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli ve Faruk Sükan'ın başını çektiği 41 milletvekili, AP ile yollarını ayırarak, 14 Ocak 1970'te Demokratik Partiyi kurdu. İktidar partisi içindeki bu parçalanma, Süleyman Demirel'i güçsüz bir duruma düşürdü. ( Akdoğan,2011:164 )  

Saadet Bilgiç, Faruk Sükan, Yüksel Menderes, Aydın Menderes gibi isimlerin Adalet Partisi'nden ayrılan milletvekilleriyle birlikte kurduğu Demokratik Parti'nin ilk genel başkanı Ferruh Bozbeyli oldu. Kemal Karpat'a göre; Adalet Partisi'nden atılan bu grup, Menderes'in Demokrat Partisine duyulan bağlılıktan faydalanmak için kendi Demokratik Partisini kurdu.(Karpat,2007:120)

Demokratik Parti, kuruluşundan bir yıl sonra ilk siyasi sınavını 14 Ekim 1973 genel seçimlerinde verdi. “Sağcıyız, Milliyetçiyiz” sloganıyla girilen seçimlerden Demokratik Parti yüzde 11,9 oy alarak 45 milletvekili çıkaracaktı.

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN YAĞMUR

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  139805

-