Günün Tarihi

15 KASIM 1918:MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SULTAN VAHDEDDİN İLE GÖRÜŞMESİ

Günün Tarihi

Abdurrahman Dilipak  Padişah ve Mustafa Kemal arasında sıkça gerçekleşen bu görüşmelere dikkat çeker: Mustafa Kemal,Vahdeddin ile 15 ve 22 Kasım'da yaptığı bu görüşmelerden sonra her Cuma günü Cuma selamlığından sonra yapılan kısa görüşmeler dışında 29 Kasım, 20 Aralık 1918'de iki ayrı görüşme daha yaptı. 1919'a gelindiğinde ise 15 ve 16 Mayıs günleri çok önemli bir görüşme daha yaptı. (Dilipak,1989:35)

 Bütün bu gelişmelerden sonra, geniş yetkilerle donatılmış görevlendirme talimatı Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile M. Kemal arasında hazırlanır. Mehmet Doğan, Mustafa Kemal'e bu görev sırasında bir çok imtiyazın verildiğini şöyle anlatır:M. Kemal Padişahla yaptığı görüşme için ise “Adeta Padişahla diz dize idik” der.Padişahın M. Kemal'e yolculuk hediyesi, üzerine tuğrası işlenmiş bir altın saattir. Padişah, Mustafa Kemal'i kendi salâhiyetlerini ona veren ve bir nevi padişah vekili gibi hareket etmesini temin eden bir ferman-ı hümayun ile de techiz eder. Tahsisat-ı mestureden ve hazine-i hassadan külliyetli miktarda para verilir. Mustafa Kemal, maiyetini kendisi seçme imkânına da sahip kılınmıştır. Sırf Mustafa Kemal Paşa ve maiyetine bu özel görev için bir gemi tahsis edilir. (Doğan,M,2005:33)

 İsmet Bozdağ da Atatürk'ün ‘Sultan Vahdettin'in yaveri' olduğunu, Erzurum Kongresi'ne ‘Hazret-i Şehriyari kordonlarıyla' geldiğini, Samsun'a doğru yola çıkmadan bir gün önce ‘sarayda padişahla yemek yediğini' ertesi sabah da ‘içeriği net olarak söylenmeyen' görevin kendisine verildiğini anlatıyor. Bozdağ, Mustafa Kemal'e verilen "gizli" görev yanında, tanınan yetkilerin de, Osmanlı tarihi içinde yalnızca Köprülü Mehmet Paşa'ya verildiğini öne sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal'in Samsun'a yolculuğunda sadece askeri değil sivil müesseseler de emrine veriliyor. (Altan,M,2001:158)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  489866

-