Günün Tarihi

17 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

17 Temmuz 1982: 1980 Darbe Anayasası Danışma Meclisi'ne sundu.

1980 darbesinden sonra kurulan Kurucu Meclis'in teşekkülü ve siyasi meşruiyeti 1961'den dahi gerideydi. Konsey üyeleri tepedeydi. Diğer kısım Danışma Meclisi ise 160 üyeden oluşuyordu. Fakat bunlardan 40'ını doğrudan MGK seçiyordu.

120'si her ilin valisi tarafından tespit ve teklif edilecek adaylar arasından Konsey'ce atanıyordu. Üye seçilme şartları arasında 30 yaşını doldurmak, yüksek öğrenim yapmış olmak gibi teknik hususların haricinde “11 Eylül 1980 itibariyle herhangi bir siyasi partinin üyesi bulunmama” gibi sert bir tedbir de vardı.

Anayasa süreci Danışma Meclisi'nin kendi arasından 15 üyelik ‘Anayasa Komisyonu' belirlemesiyle başladı. Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı başkanlığındaki heyet 23 Kasım 1981'de mesaiyi açıp, oluşturduğu taslağı 17 Temmuz 1982'de Danışma Meclisi'ne sundu. Taslak, görüşmelerden sonra 23 Eylül'de kabul edildi. 18 Ekim'de de Konsey'ce onaylanıp referanduma sunulmak üzere 20 Ekim 1982'de Resmî Gazete'de yayımlandı.

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren, 1982 Anayasası referandumunda öyle bir baskı uygulamıştı ki 'ret' oylarının rengi olan maviyi bile yasaklamıştı. Mavi renk üzerine yazan gazetecilerin dahi kulağı çekiliyordu. Kenan Evren, ayrıca 12 Eylül Anayasası'na destek almak için Anadolu'yu dolaşıyordu.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  712625

-