Günün Tarihi

18 AĞUSTOS 1960: 1960 DARBECİLERİ...

Günün Tarihi

18 Ağustos 1960: 1960 Darbecileri Tarafından ‘Yüksek Adalet Divanı'nın Kurulması

 

DP ileri gelenlerini yargılamakla görevli “Yüksek Adalet Divanı” 18 Ağustos tarihinde bir kararname ile kuruldu. Akabinde, 29 Eylül'de DP kapatıldı ve 14 Ekim'de Yüksek Adalet Divanı savcılığı, Menderes hükûmetinin önde gelenlerini “Anayasayı ihlal” ile suçladı.

Adnan Menderes ve iki bakan arkadaşının idamına karar veren Yassıada Mahkemesi'nde hâkim, savcı ve soruşturma kurulu üyesi olarak görev yapan yargı mensuplarının neredeyse tamamı daha sonra ödül olarak yüksek yargıya terfi ettirildi.

Yassıada'nın hâkim ve savcıları idam kararları açıklandıktan sonra Heybeliada'dan Savarona gemisine bindirilip Marmara Denizi'nde gezintiye çıkarıldı. Darbecilerin verdiği ‘mahkemecilik' görevini başarıyla yerine getirmişlerdi. Savarona, Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmiş bir gemiydi ve protokole tabiydi. İnfaz emirlerini verenler en üst protokolle taltif edilmişti. Onlar zafer sarhoşu olmuş eğlenirken, Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu 16 Eylül, Adnan Menderes ise 17 Eylül 1960'ta idam edildi. Diğer idamlıklar ve hapis cezası alanlar Kayseri Cezaevi'ne nakledildi.

Yassıada'nın hâkimleri, savcıları, soruşturma kurulu üyeleri 1960 sonrasında hep adalet sisteminin en üst mertebelerine atandı, ömürlerinin sonuna kadar da hep üst mertebelerde kaldılar. Kendilerinden sonra yerlerine gelecek kişileri de kendilerine benzer insanlardan seçtiler. Adalet bürokrasisi darbeye hizmet etmiş insanlarca şekillendirildi.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  662107

-