24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

18 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

18 Temmuz 1945: İlk Muhalefet Partisi Olan Milli Kalkınma Partisi'nin Kurulması

 

San Fransisko'dan esen demokrasi rüzgarları ve Milli Şef'in bu doğrultuda yaptığı meşhur 19 Mayıs 1945'teki konuşması çok geçmeden ilk neticelerini vermiş, 18 Temmuz 1945 günü yeni devrin ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi kurulmuştu. Milli Kalkınma Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka'dan sonra belirli büyüklüğe ulaşmış Cumhuriyet tarihinin 3. muhalefet partisiydi.

 

Ne var ki, Milli Kalkınma Partisi, rejimin kontrolü dışında ortaya çıkmış gerçek bir muhalefet partisiydi.  Çok geçmeden Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi eski müzmin ve çetin ceviz muhaliflerin partisi Milli Kalkınma Partisi büyük bir ilgiye mazhar olmaya başlamıştı.

 

Samet Ağaoğlu bu anlamda çok ilginç bir iddia ortaya atar: “Gerçekten de bu parti memleketin bir çok yerlerinde hızla yayıldı, üye sayısı yüzbinleri buldu. Demokrat Parti kurulmasaydı en büyük muhalefet partisi haline gelebilirdi.”' (Ağaoğlu Samet,1972:45)

 

Parti devletçiliğe karşı çıkıyor, tek dereceli seçimi savunuyor, Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmesini istiyordu.

 

Halbuki Milli Şef rejimine demokrasiye sakin bir şekilde intikali sağlayacak sahte bir muhalefet partisi lazımdı. “MKP savunduğu görüşler ile hem CHP'nin hem de kurulmakta olan savaş sonrası Türkiye konjonktürünün temel ilkelerine ters düşmekteydi. Şu halde değişen iç ve dış koşullara uygun yeni bir muhalif partinin yaratılması gerekiyordu.” (Ekinci,1997:300)  

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  646924

-