31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

19ARALIK 1915: İNGİLİZLER’İN ÇANAKKALE’DEN ÇEKİLMELERİ

Günün Tarihi

19 Aralık 1915 gecesi İngilizler Çanakkale'yi boşalttılar. Çanakkale Harbi pek kanlı olmuştu. Bu harbe tümen komutanı olarak katılan bir Alman Generali Der ki: Avcı hendekleri birbirlerinden on metre mesafede bulunuyordu Bir noktada çarpışan taraflar üç metre mesafeden birbirinin gözünün içine  bakıyorlardı. Cesetlerden siper yapılıyordu.

 En ileri hattın sağ kanadında iki Türk askerinin  denize karşı yani İngiliz zırhlılarına karşı perde olmak üzere  üç cesedi birbirinin üstüne koyduklarını hatırlarım. Türkler bu sütrenin üzerine oturdular; ekmek zeytinlerini yediler. Toprağın her metresine yüz ölü veya  yaralı isabet ediyor demekti. Her santimetreye bir adam.Düşman Çanakkale'den çekildikten sonra, bir avcı hendeğinin içinde, birbirine sıkı sıkıya sarsılmış  dar hendeğin  duvarına yaslanmış iki üniformalı iskelet bulundu.Bir Türk ve bir İngiliz askeri ki, göğüs göğüse savaşta, aynı anda  bıçaklarını birbirinin kalbine saplamışlardı.Bütün savaşın ne kadar kıyasıya yapıldığını gösteren bir manzaraydı bu. (Erden,2003:204)

 19 Aralık 1918:Adana'da İşgalcilere Karşı Milli Mücadelenin Başlatılması

 Mehmet Doğan Adana'daki direnişin 19 Aralık 1918'de başladığını şöyle anlatır: Adana'da Fransız askerlerine karşı, Kara Hasan çetesi tarafından 19 Aralık 1918'de gösterildi. İlk kongre, İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti tarafından 17 Mart 1919'da toplandı. Kongre üyeleri arasında din adamları çoğunluktaydı. (Doğan,M,2005:45)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  065591

-