25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

2 AĞUSTOS 1914: OSMANLI DEVLETİ’NİN...

Günün Tarihi

2 Ağustos 1914: Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşına Katılmak Üzere Seferberlik İlân Etmesi

 

Birinci Dünya Savaşı başladıktan bir gün sonra, 2 Ağustos 1914'te Osmanlı Devleti'ni bir diktatör gibi tek başına yöneten Enver Paşa, Almanya ile  gizli bir anlaşma imzalamıştı. Bu antlaşma imzalandığı günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun ortağı sayılan Almanya, Çarlık Rusya'sına savaş ilan etmişti.

 

Almanya Batı'da tutunabilmek ve Fransa işini birkaç haftada halledebilmek için doğuda Rusları, Mısır'da İngilizleri oyalama görevini Osmanlı'dan bekliyordu. Ayrıca Galiçya ve Romanya'da da Osmanlı Ordusu Almanların yüklerini hafifletecekti.

 

Dönem subaylarından General Ziya Yergök o günleri şöyle anlatıyor: Seferberlik genel olduğu için 38-45 yaş arası yaş dönemi toptan silah altına çağrılmıştı. Redif teşkilatı lağvedilmiş olduğundan silah altına gelecek askerler hep çekirdek halinde bulunan Nizamiye birliklerini takviye edeceklerdi. Silah altına çağırılan dönemdekiler suçlu duruma düşmemek için derhal askerlik şubelerine koştular. Askerlik şubeleri şaşkına döndü. Kadroları dar, kayıtları yanlış ve eksik olduğu, üstelik celp ve sevk pusulaları da hazır olmadığı için Askerlik Şubelerinin önü ikmal askerleriyle doldu.

Bunların birçoğu günlerce dışarıda sokaklarda, cami avlularında yattı, işlerinin görülmemesi yüzünden perişan oldular. Sızlanma ve şikâyetler arttı, bazı askerler de evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yemen'deki 7'nci Kolordu ile 21'inci Asir Fırkası ve 22. Hicaz Fırkası'nda askerlik yapanlar Seferberlikten çağrı dışı tutuldular. (Yergök-Önal,2006:23)

 

Dönemin bir başka şahidi Fahrettin Erdoğan, o günden şöyle bahseder: Biz Zara'da iken seferberlik ilan edildi. Bir ay evvelinden her köye kapalı bir zarf dağıtılmıştı. O gün bu zarflar açıldı ve öğrendik ki kırk beş yaşına kadar olan her Türk, yirmi dört saat içinde bulunduğu şubeye teslim olacaktı. İmza yerinde Enver Paşa'nın ismi bulunuyordu. (Erdoğan,2007:49)

 

2 Ağustos 1998 : Yeni Cami Yapılmasını Kısıtlayan Kanunun Yürürlüğe Girmesi

 

28 Şubat Darbecileri tarafından hazırlanan Yeni cami yapılmasını kısıtlayan yasa yürürlüğe girdi.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  518012

-