Günün Tarihi

2 NİSAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

2 Nisan 1948: Yazar Sabahattin Ali'nin Dönemin İktidarı Tarafından Öldürtülmesi

Devrin sol aydınları içerisinde rejime muhalefet etmenin bedelini en ağır bir şekilde ödeyen şahıs yazar Sabahattin Ali'ydi. “Yazdığı bir şiirde Milli Şefe ismiyle hitap eden Sabahattin Ali” (Uyar,1999:190) bu tavrının ardından polis devletinin kara listesine alınmıştı.

Bu olaydan sonra bir daha da hiç rahat edememişti. Sabahattin Ali, önce çalıştığı konservatuardan çıkarılmış, daha sonra da tutuklanmıştı.

Sabahattin Ali'ye karşı kontrolsüz bir intikam duygusu içerisinde olan Milli Şef rejimi bu solcu yazarı yok etmek için sinsi bir komplo tertiplemişti. Yazar, kendisine güven telkin eden bir şoförün kamyonuyla Bulgaristan'a kaçırılmak vaadiyle yola çıkmıştı.

Ne var ki bu yolculuk, Sabahattin Ali'nin çıktığı son yolculuk olmuştu.“Polis devletinin adamı olan bu kamyon şoförü Sabahattin Ali'yi Bulgaristan sınırında bir mola esnasında kafasını odunla ezerek öldürmüştü.” (Ağaoğlu Samet,1993:296)

1948 yılında Edirne Sınır Taburu'nda üsteğmen rütbesi ile görev yapan sonraki yılların generali Nevzat Bölügiray, Hatıralarında bir akşam başından geçen bu korkunç olaya yer verir.

Bölügiray, MİT tarafından 'Rus vatandaşlığına geçmek istediği gerekçesiyle' sınır dışı edilmesi istenen bir üniversite hocasının, iki üsteğmen ve bir yüzbaşı tarafından boğularak infaz edildiğini söyler ve Hatıralarında bizzat şahit olduğu bu feci olayı şöyle anlatır: Komutanım, polisler bir sivili getirdiler, bize teslim etmek istiyorlar. Bir de yazı getirdiler, buyurun.

Yazı şöyleydi:“…yazı ile gönderilen kişi, (...) Üniversitesi hocalarından (...), Stalin'e gönderdiği dilekçe ile Sovyet vatandaşlığına kabul edilmesini istemiştir... Kendisi, Bulgaristan sınırından, ‘usulu dairesinde' ve ‘kimseye gösterilmeden' sınır dışı edilecektir...”

Yzb. Aziz bu son cümleyi, üzerine basarak ve ağır ağır okurken, bir yandan da levazım subayına anlamlı bir şekilde göz kırpıyordu.(Bölügiray,2009:18).

Bu kararın ardından Yazar Sabahattin Ali CHP İktidarının emriyle başı odunla ezilerek öldürülmüştür.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  632355

-