Günün Tarihi

20 AĞUSTOS 1922: İNGİLİZLER’İN KURTULUŞ SAVAŞI...

Günün Tarihi

20 Ağustos 1922: İngilizler'in Kurtuluş Savaşı Günlerinde Ankara'da Olanları Günü Gününe Takip Ettiklerinin Ortaya Çıkması

 

İngilizler Kurtuluş Savaşı günlerinde herkesi fişledikleri gibi Ankara'da olanları da günü gününe takip etmişlerdi. Mehmet Doğan, pek bilinmeyen bu ayrıntıyı şöyle anlatır: “İstanbul'daki Müttefik Orduları Başkumandanlığı, 20 Ağustos'tan başlayıp 13 Eylül'e kadar Türk ordusunun sırlarını ayrıntılarıyla ele geçirmişti. Batı ordusunda Türk kuvvetlerine verilen günlük emirler, Türk birliklerinin harekâtı, Batı Cephesi kumandanlığının tutumu vs. geceli gündüzlü, saati saatine, İstanbul'da General Harington'a iletilmişti. İngiltere arşivlerinde bu konuda pek çok şifre telgraf vardır. Türkiye için ölüm kalım savaşı denilebilecek olan Sakarya Meydan Savaşı boyunca en gizli askeri sırların nasıl olup da saati saatine karşı tarafın eline geçmiş olduğu düşündürücüdür.” (Doğan, M,2005:62)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  547439

-