31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

20 HAZİRAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

20 Haziran 1930: Cinayetlerin Suç Sayılmamasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesi

 Doç. Dr. Hikmet Özdemir'in naklettiğine göre Dersim Bölgesindeki İsyanın ardından ülkede yeni bir düzen kurulmuştu. 1850 sayılı kanun ile bölgenin tamamında 20 Haziran 1930'dan 10 Aralık 1930'a kadar devlet vazifelileri yahut devlete hizmet eden sivil şahısların tek başlarına yahut topluca işledikleri cinayetler suç sayılmayacaktı.

 Öte yandan  bazı bölgelerde orduya topluca cinayet işleme yetkisi de dahil olmak üzere bazı olağanüstü yetkiler verilmişti. Poulton'un naklettiğine göre; 1850 sayılı yasanın 1. Maddesinde şöyle denilmekteydi: “20 Haziran 1930'dan 10 Aralık 1930'a kadar, devlet ya da vilayet temsilcileri, askeri ya da sivil yetkililer, jandarma ya da korucular ya da üst makamlara yardım eden veya tek başlarına hareket eden siviller tarafından,  Erzincan vilayetindeki Pülümür ve Birinci Müfettişlik bölgelerde meydana gelen isyanların takibi ve bastırılması sırasında tek başına ya da topluca işlenen cinayetler ve diğer eylemler suç olarak görülmeyecektir. (Poulton,1999:163).

 20 Haziran 1997: Personelin Fişlenmesine Dair Genelgenin Yürürlüğe Girmesi

20 Haziran 1997 tarihli ve dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın imzasını taşıyan belgede, 'Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin doğrudan bekasına yönelik ve tehdit değerlendirmesinde 1. önceliği alan irticai faaliyetlere karşı bütün personel gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermek mecburiyetindedir' ifadelerine yer veriliyordu. Bazı komutanlıklara ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen yazıda, o günlerde ordudan ihraç edilen ve takip edilen subaylar ise 'hain' olarak yaftalanmıştı.

 O günlerde binlerce subay kariyerlerinden ve mesleklerinden edilmişlerdi. 28 Şubat darbe döneminde YAŞ kararlarıyla yaklaşık 2 bin kişi ihraç edildi. Bazı mağdurların beyanatları darbecilerin ülkenin ordusuna nasıl zarar verdiğini açıkça ortaya koymaktaydı.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  911356

-