24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

20 NİSAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

20 Nisan 1924:Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Kabul Edilmesi

 

Lozan Anlaşması'nın kabulünün ardından 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in bir gün dahi sürmeyen bir hazırlık devresiyle ilanı, beş ay sonra Hilafet'in ilgası (3 Mart 1924), ertesi gün Takrir-i Sükun Kanunu'nun, 20 Nisan 1924'de yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi gibi önemli kararların II. TBMM'nin ilk çalışması devresine rastlamış olması şüphesiz tesadüfle izah edilemez.

 

20 Nisan 2000: Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu'nun Görevinden Uzaklaştırılması

 

Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu, 28 Mart 2000'de, 12 Eylül Darbesinin komutanı Kenan Evren'in anayasal suç işlediğine dair iddianame hazırlayarak, 12 Eylül yöneticilerinin yargılanmasını talep etti. 20 Nisan 2000'de savcılık görevinden uzaklaştırılan Kayasu, HSYK kararıyla da 27 Şubat 2003'te meslekten ihraç edildi.

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  162388

-