Günün Tarihi

23 OCAK'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

23 Ocak 1913: İttihatçılar 23 Ocak 1913'de sonradan ‘Babıâli Darbesi' olarak anılan bir darbe ile hükümet merkezini basarak bazı bakanları öldürüp yönetime el koydular.

Balkan Savaşının gidişatını ileri süren bir grup İttihatçılık Örgütü mensubu Enver Paşa, yanında bir grup fedai ile Babıali'deki Hükümet Merkezini güpegündüz Kabine Toplantısı sırasında silahla basarak cehenneme çevirdi.Enver ve fedailerinin tabancalarından çıkan kurşunla; Başbakanlık Yaveri Nafiz Bey, Harbiye Nazırının Yaveri Tevfik bey, Polis komiseri Celal Bey, Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa vurularak öldürüldü.

İlginç olan baskın sırasında, Babıâli'yi korumakla görevli askeri birlik, yerinden kıpırdamamıştı.

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'ya karşı girişilen bu hükümet darbesi Kıbrıs'ta yayımlanan Seyf Gazetesince memnuniyetle karşılanmıştı. Hükümet merkezinin basılarak bazı nazırların öldürülmesi ve hükümetin düşürülmesi alkışlarla karşılanıyordu. Gazetede yayımlanan "Tebrik" başlıklı yazıda şöyle denilmekteydi:Yaşa sen ey millet babası, vatanın hayırlı evladı Enver! Yaşayınız İslamiyetin ve Osmaniyyetin hamileri, hepiniz yaşayınız. Vatanın, milletin mukadderatı sizdedir!Ey muhterem Cemiyet, siz vazife-i milliyyenizi yaptınız. Fakat yine millet size medyun-ı şükrandır. Muvaffakiyetinizden bu namlı, şanlı kutsi muvaffakiyetinizden dolayı 'Seyf' de tebrikat ve teşekküratını, sizi takdis ederek kemal-i ihtiramla takdim eder. (Seyf Gazetesi, 1913:2)         

23 Ocak 1997: Bartın Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Güzelgün, memurların mesai saatlerinin Ramazana göre düzenlenmesini öngören Bakanlar Kurulu kararlarının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN YAĞMUR

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  359369

-