Günün Tarihi

25 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

25 Temmuz 1921:Kurtuluş Savaşı Sırasında Orduların Geri Çekilme Kararının Verilmesi

Kurtuluş Savaşının sürdüğü bir buçuk yıl boyunca çeşitli cephelerde kısmi bozgunlar ve dağılmalar olmuş, bir ara üst seviye bir bozgun havası dahi yaşanmıştı. Bu safha Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'nın boşaltılarak Meclis'in Kayseri'ye nakledilmesi tartışmasına kadar varmıştır.

Ortaya çıkan panik ve dağınıklığın sebebi; bazı Kuvayı Milliye kurmaylarının kendilerinden beklenen cesaret ve becerikliliği gösterememeleridir.Sonraki devirde İstiklâl Mahkemeleri'nin hakimlerinden biri olarak ün salacak “Kılıç Ali'nin başında bulunduğu birlik Boğazlıyan'da ağır bir bozguna uğramış, Kılıç Ali çareyi Kayseri'ye kaçmakta bulmuştu. Aynı günlerde Yozgat'ta bulunan Çerkez Ethem bu durumu Kılıç Ali'den haber alınca kendisini telgraf başında ağır ifadelerle paylamıştı.” (Ethem,2000:48)

Meclis Eski Başkanlarından Refik Koraltan da Kılıç Ali Vakasını şöyle anlatır:“Boğazlıyan bozgununun ardından önce Kayseri'ye, daha sonra Ankara'ya geçen Kılıç Ali, düşmanın ilerleme kaydettiği ve Ankara'ya yaklaştığı haberini alınca, bir diğer asker mebus Topçu İhsan ile birlikte alelacele atlarını Ankara'dan kaçmak üzere hazırlamışlardı.İki arkadaş, birkaç gün burada bekledikten sonra Ankara'yı terk etmişlerdi.” (Koraltan,1999:207)

Yunan taarruzu bir dönem Ankara'da yoğun bir endişeye yol açar. Bazı hükümet kuruluşlarının dahi Kayseri'ye gönderilmesi gündeme gelir. “Mustafa Kemal Paşa, Sakarya'nın doğusuna çekilmeyi teklif edince, Fevzi Paşa Meclis'te bir konuşma yaparak hükümet dairelerinin Kayseri'ye nakledilmesi konusunda hükümet olarak karar aldıklarını açıklar.” (Çavdar,1999:24)

Ancak Kurmay kadroların aldığı bu karar TBMM'de çok büyük tepkiyle karşılanır. 25 Temmuz 1921 Bugün Büyük Millet Meclisi'nde bu geri çekilme hareketi çok heyecan ve öfke uyandırdı. (Gerede-Önal-2003:205-220)

 

 

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  445190

-