24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

27 MART'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

27 Mart 1994: 94 Yerel Seçimlerinin Yapılması

27 Mart 1994 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler Türkiye'de Anadolu değerler sisteminin 20 yıllık aradan sonra yeniden iktidara  kavuşmasına dair bir yürüyüş başlatıyordu.

Oyların RP % 22, ANAP % 21, SHP % 19 şeklinde dağıldığı bu seçimin getirdiği en önemli sonuç İstanbul, Ankara, Konya, Sivas gibi büyük illerin başkanlıklarını kazanan Refah Partisi'nin kendi tarihinde ilk kez % 20'nin üstüne çıkmasıydı. Seçimin en büyük kaybedeni ise SHP idi. Çünkü SHP seçimlerden 3. parti olarak çıksa da Büyükşehirleri kaybetmişti.

Tanju Tosun'un tesbitiyle aslında “Türkiye'de İslamileşen çevrenin yükselmesi vardı ve Refah Partisi sadece bunun temsilciliğini yapıyordu. Ona göre bu coğrafyadaki laik hayat tarzı ve kimlik inşa etme projesi iflas etmişti.” (Tosun,1999:186)

27 Mart 1923: Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'in Öldürülmesi

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Ankara'da birden ortadan kaybolur. İkinci Grup liderlerinden Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'in ne olduğu, nereye gittiği en yakın arkadaşları tarafından dahi bilinmiyordu. Bir cinayete kurban gitmesi ihtimalinden bahsediliyordu.

Bir  kaç gün sonra gerçek ortaya çıktı. Ali Şükrü Bey, 1. Meclis'te yaptığı muhalefetin bedelini canıyla ödemiş, Çankaya Muhafız Tabur Komutanı Topal Osman'ın bir suikast tertibiyle öldürülmüştü. Sinsice plânlanan senaryo Topal Osman eliyle hayata geçirilmiş, Ali Şükrü Bey, davet edildiği Topal Osman'ın evinde kendisini bir dost sohbetinde zannederken çay içtiği bir sırada üzerine çullanılarak öldürülmüştür. Ali Şükrü Bey, katillerine direnmek için o kadar gayret eder ki, yerdeki hasırın bir parçası yırtılarak avucunun içinde kalmıştı.

Hüseyin Avni Bey bu haber üzerine Meclis kürsüsünden umumî heyete şöyle hitap etmişti: Bu şerefli kürsü, bugün elîm bir vaziyete sahne oluyor, bu şerefli milletin mebusları bugün kan ağlamış bir zavallı, bir biçare gibi birbirlerine bakıyorlar. Ey Kâbe-i millet, sana da mı taarruz? Ali Şükrü'ye tecavüz eden, milletin namusuna tecavüz etmiştir. Böyle namussuzlar yaşamamalı.(Cebesoy,2007:357)

Mustafa Kemal Paşa'nın Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman'ı kullananlar bilahare ona sahip çıkmazlar. Ali Şükrü Bey'i öldürdüğü gerekçesiyle bu sefer Topal Osman bir çatışmayla öldürülür. Ali Fuat Cebesoy  o anları şöyle anlatır: Osman Ağa ve maiyetinin katil oldukları tahakkuk edince, bunların yakalanmaları oldukça nazik ve mühim bir mesele halini almıştı. Çünkü alayına mensup bölükler Gazi Paşa'nın muhafızlarıydı. Gazi, refikasıyla birlikte akşam yemeğini Çankaya Köşkünde yedikten sonra gizlice ve kimsenin dikkatini çekmeden istasyona inmiş, ondan sonra muhafızların tebdili ve Osman Ağa ile maiyetinin tenkili başlamıştı. (Cebesoy,2007:357)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  238394

-