Günün Tarihi

28 HAZİRAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

28 Haziran 1938: Basın Yasası'nın Değiştirilmesi

 

Basın Yasası 25 Temmuz 1931 tarihinde kabul edilmişti. 28 Haziran 1938 tarihinde de önemli ölçüde değistirilmişti. Yasanın ilk halinde yayın çıkarmak için sadece beyanname verilmesi yeterli görülmüşken 1938 yılında yapılan bir değişiklikle yayın çıkarmak  isteyenlerin, bulundukları yerin en büyük Mülki idare amirinden ruhsatname, yani  izin  almaları koşulu getirilmişti. Bu şekilde hükümet yeni bir yayının çıkıp çıkmayacağına karar verme yetkisine sahip oluyordu.

 

Matbuat Kanunu hür basının önünde bir utanç duvarı misali durmaktaydı. Uzmanlara göre “Bu kanunla tüm basın CHP emrine girmişti” (Ekinci,1997:88)

 

Bu kanunun en önemli hususiyeti hükümete, iktidarın sürdürdüğü politikalara aykırı yayın yapan gazeteleri kapatma salahiyeti vermesiydi. “1931 tãrihli Kanun tek parti idaresinin genel karakterine uygun olarak güdümlü bir basın rejimi oluşturuyor, basın üzerinde hakimiyete dayanan bir karakter taşıyordu.” (Akandere,1998:211)

 

Aynı kanunda 1938 yılında yapılan değişiklikle iktidarın basın üzerindeki hakimiyeti bir kat daha pekiştirilmişti. Buna göre, gazete ve dergi çıkarmak için o yerin en büyük mülki amirinden izin almak gerekiyordu. “Yani hükümet yeni bir yayına izin verip vermemekte tamamen serbest kalıyordu.” (Akandere,1998:210)

 

Bütün ülkenin Şef'in korosu olarak kabul edildiği bu siyãsî konjonktürde basın yayın hürriyeti Şef'in ve bürokratlarının iki dudağının ucunda varlık yokluk mücadelesi veriyordu.

 

28 Haziran 1996: Erbakan Başbakanlığında RP-DYP Koalisyonunun Kurulması

 

Erbakan, yapılan pazarlıkların ardından Çiller'le birlikte tarihe ‘Refahyol' olarak geçen 54. Hükümeti kurdu. Koalisyon protokolü çok netti: İlk olarak Başbakan, Erbakan olacaktı, iki yıl sonra ise Başbakanlık görevini Tansu Çiller alacaktı. Yani iki yıl arayla başbakan değişecekti. Cumhurbaşkanı Demirel'in onay verdiği Refahyol Hükümeti 28 Haziran 1996'da göreve başladı.

 

Erbakan daha önce hakkında Meclis soruşturması açtırdıkları Çiller için ‘Çiller bizim için bundan sonra sütten çıkmış ak kaşıktır' ifadesini kullanıyordu.

 

1995 yılından itibaren yükselişe geçen Refah Partisi'nin şimdi de iktidar oluşu zinde güçlerin rahatsızlığını doruk noktasına çıkarmıştı. Refah Partisi'nin önünü kesmek için yapılan planlamalar Refah-Yol iktidarına yöneltildi bundan sonra.

 

Başbakan Erbakan göreve gelir gelmez ülkenin parasının peşine düşmüş, Ziraat Bankası'nın 800 milyon dolarlık, Kalkınma Bankası'nın 600 milyon dolarlık parasının komisyon karşılığında başka devletlere kullandırıldığının farkına varmış ve bunun önünü kesmişti.

 

İlk icraatı asgari ücreti yüzde 100 arttırmak olan Refah iktidarının ikinci işi memur maaşlarını % 50 oranında artırmak olmuştu.

 

Refah-Yol ismiyle siyasi literatüre geçecek bu hükümetin kurulmasının ardından sekiz DYP milletvekili koalisyon ortaklığını protesto ederek partilerinden ayrıldılar.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  978332

-