25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

28 MART'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

28 Mart 1949: CHP İktidarı Tarafından İsrail Devleti'nin Resmen Tanınması

Yeni kurulan Demokrat Parti muhalefetinden kurtulmaya çalışan İktidar Partisi CHP, bir yandan da dış politikada bazı manevralar yaparak Batı alemi nezdinde kendine yer edinmeye çalışıyordu. “Nitekim bu çabalar 1949 yılı boyunca iyice arttırılmış, Hükümet 28 Mart günü İsrail'i resmen tanıyarak” (Bila,1999:134) önemli bir politik karara imza atmıştı.

28 Mart 2004: 2004 Yerel Seçimlerinin Yapılması

Bu atmosferde 28 Mart 2004 seçimleri yapılır. Yapılan tüm antipropagandalara rağmen AK Parti bu seçimlerden yüzde 41 oy alarak birinci parti çıkar. Ak Parti, daha önceden aldığı oya tam yedi puanlık bir ilave yapmıştır. CHP'nin yüzde 21, MHP'nin yüzde 8, DYP'nin yüzde 8, SHP'nin yüzde 5 oy aldığı bu seçimlerde 16 Büyükşehirden 12'sini de AK Parti kazanmıştı.

Leven Gönenç, bu seçim sonuçlarını şöyle analiz etmişti:Seçimler öncesinde yaşanan ekonomik krizin yol açtığı sosyal travmaların etkisiyle mevcut siyasi yapıdan çoktan uzaklaşmış olan geniş halk kesimleri ciddi bir alternatif arayışına girmişti. Bu durum, AKP'nin, çoktan tasfiye sürecine girmiş olan diğer partiler arasından kolaylıkla sıyrılmasına imkan verdi. AKP'nin makul bir alternatif olarak ortaya çıkmasında liderlik ve kadro düzeyinde yürüttüğü akılcı politikaların da önemli bir payı vardı. AKP, seçmenlerin büyük bir bölümünü, bir merkez-sağ parti olduğuna ikna etti. Sonuç AKP açısından memnuniyet vericiydi: AKP; MNP-MSP-RP-FP tabanından devraldığı geleneksel seçmen yanında, kırsal kesimdeki milliyetçi seçmeni, hatta ılımlı kentli merkez seçmeni de saflarına çekmeyi başarmıştı. Seçim sonrası yapılan değerlendirmelere göre, AKP'yi 3Kasım 2002 seçimlerinde destekleyen seçmenlerin büyük bir kısmı önceki seçimde merkez milliyetçi-sağı, hatta merkez-solu destekleyen seçmenlerdi.(Gönenç,2004)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  474369

-