25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

28 OCAK'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

28 Ocak 1920: Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda Misak-ı Milli kararlarını aldı ve kararlar bütün mebuslar tarafından imzalandı. 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda da bu kararın basında yayınlanması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi kararlaştırıldı.

Lozan'da Musul ve civarı ile ilgili durum böyleyken Hatay vilayeti de sınırlarımız dışında kabul ediliyordu. Boğazlar Bölgesi'ne Türk Ordusu'nun girişine de müsaade edilmiyordu.

Atatürk'ün kurmay kadrosundan Binbaşı Hüsrev Gerede, Lozan'da bu anlamda yaşananları ‘bir feda edilme' olarak niteledikten sonra sebebini şöyle izah eder: Lozan Antlaşmasıyla Anadolu'nun uzantıları sayılabilecek Süleymaniye ve Kerkük petrol yüzünden, Hatay, İskenderun limanı yüzünden feda edilmekle birlikte, Ulusal egemenlikle, hukuki ve ekonomik bağımsızlığımız kurtarılmış oldu.(Gerede- Önal,2003:225)

Misâk-ı Millî'nin Lozan'da gerçekleşmeyerek, Musul, Batı Trakya, Boğazlar, Patrikhane, Hatay, 12 Ada vs.nin Türkiye'ye geri verilmemesi Meclis kadar kamuoyumuzu da hayal kırıklığına uğratmıştı. İsmet Paşa, 24 Temmuz 1923'te anlaşmayı imza etmişti. 

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN YAĞMUR

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  712750

-