25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

30 MAYIS'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

30 Mayıs 1913: Balkan Savaşı'nın Londra Barış Antlaşması ile Sona Ermesi

1912 yılında başlayan Balkan Savaşları Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmış, sırasıyla büyük şehirler düşmüştü. Yanya (6 Mart 1913), İşkodra (10 Nisan 1913), Kırklareli (24 Ekim 1913), Selanik (9 Kasım 1913), Manastır (18 Kasım 1913) gibi belli başlı merkezleri imparatorluk yitirmiştir. Yüz elli beş günlük bir direnişten sonra Edirne de düşmüş, Ege adaları kaybedilmiş, düşmanlar Çatalca'ya kadar gelip dayanmıştı.

Netice olarak Osmanlı Devleti, Balkan Savaşında tarihinin en ağır hezimetine uğradı. Devletin batısı Adriyatik Denizi kıyılarından Meriç nehrine kadar geriledi. Böylece altı yüz yıldır Türk vatanı haline gelmiş bulunan Rumeli kaybedildi. Bu sonuç Balkanlarda yaşayan binlerce Türk'ün de anavatan topraklarına göç etmek üzere yollara dökülmesine neden oldu. Bu göç sırasında bin bir facia yaşandı ve birçok sivil Türk hayatını kaybetti. İstanbul'un büyük Selatin Camileri Balkan Harbi'nde koleraya yakalanan askerler için hastane olarak kullanıldı.

Osmanlı Devletinin bu savaşta uğradığı maddi ve manevi büyük kayıplar geleceğini olumsuz yönde etkiledi. Komşularının saldırısına uğrayan Bulgaristan'ın Osmanlı sınırından askerlerini çekmesini fırsat bilen Osmanlı Devleti Edirne'yi geri aldı. Savaş 30 Mayıs 1913'de Londra Barış Antlaşması ile sona erdi.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  837656

-