24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

30 NİSAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

30 Nisan 1997: Darbeciler Tarafından Dinin İç Tehdit Olarak İlan Edilmesi

TSK, yeni savunma konseptini açıkladı: “İç tehdit, dış tehdidin önüne geçti. İrticanın yok edilmesi hayati önemi haizdir.”

Çünkü ABD, 15 Ekim 1996 tarihinde post modern darbe için düğmeye basmış, TSK'ya da görev biçmişti bile. Emekli Yarbay Tevfik Diker bu anlamda bir bilgiyi şöyle paylaşır:28 Şubat döneminde paşaların CIA başkanı ile görüşmelerde bulunduğunun altını çizen Diker, “28 Şubat'tan önce Genelkurmay 2. Başkanı Org. Çevik Bir ve MGK Genel Sekreteri Hv. Org. İlhan Kılıç aynı zamanda ABD'ye gittiler. Ve ABD'de CIA Başkanı Tenet ile ortak bir toplantıya katıldılar. O toplantıda Tenet'e; Erbakan Hükümeti'nin Türkiye-ABD stratejik ortaklığına zarar verdiğini ve Erbakan Hükümeti'nden Türkiye'nin kurtulması gerektiğini anlattılar. Destek istediler. (Diker,2010)

Sahnede görünen en büyük aktör bizatihi ordunun kendisiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri o günlerde vatan savunmasını bırakmış politik bir aktör olarak siyaset sahnesinde yerini almış ve mevcut Hükümeti devirmeye soyunmuştu.

“Askeri bürokrasi yılların verdiği  alışkanlıkla kendini gerçek iktidar sahibi olarak görüyordu. Bu nedenle Cumhuriyet rejiminin arkasında durarak kendini sürekli revize eden bir darbe geleneği oluşturdular” (Dinçer,2015:38)

Dönemin DYP'li Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Namık Kemal Zeybek, 28 Şubat sürecinde ordu içindeki cuntacı grubun Refahyol'u düşürmek için nasıl canice bir plan yaptıklarını şöyle anlatır: “Ordu içinde iki ayrı cuntacı grup oluşmuştu. Bunlardan bir tanesi Çevik Bir'in başını çektiği gruptu. Daha çok onlar Amerika ve İsrail eksenli hareket ediyorlardı. İkinci grup ise başını Doğu Aktulga'nın çektiği gruptu ve çok tehlikeli bir şekilde geliyorlardı. Bunlar dini tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı. Suriye ve Irak'taki Baas rejimi gibi bir rejim kurmak istiyorlardı. Ne kadar dindar varsa, hepsini öldürmeyi planlıyorlardı. On milyon insanı öldürmeyi planladıklarından söz ediliyordu. (Zeybek, 2011)

 

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  617841

-