31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

4 HAZİRAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

4 Haziran 1876 : Darbeyle Devrilen Sultan Abdülaziz'in Katledilmesi

30 Mayıs 1876 günü Harbiye Mektebi Kumandanı yanındaki askerlerle beraber Dolma Bahçe Sarayı'na gelmiş ve Sultan Abdülaziz'i tahtından indirip bütün şahsi servetini yağma etmişlerdi. Artık Osmanlı tahtında V. Murad Han vardır.

Padişah haremleriyle birlikte yağmur altında kayıklara bindirilerek Topkapı sarayına getirilmiştir. Yağmurda ıslanan kıyafetlerini dahil değiştirmesine izin vermeden onu boş bir odada bekletmişlerdir. Bir süre sonra III. Selim'in öldürüldüğü daireye yerleştirilmiştir. Sultan Abdülaziz yeğeni V. Murad Han'a bir mektup yazmış, evvela onu tebrik etmiş ve bir ricada bulunarak Topkapı Sarayı'ndan başka bir yere yerleştirilmek istediğini belirtmiştir. Birkaç gün sonra Sultan Abdülaziz ve haremi kendi yaptırdığı Feriye Sarayı'na nakledilmişlerdir. Burada Sultan'a bakılmadığı aç bırakıldığı söylenmektedir.

Sultan Abdülaziz'in yaverlerinden Fahri Bey yaşadıklarını şöyle anlatmıştır: O gün akşama kadar bütün saray halkı bir içim suya hasret kaldık. Bu rica­larımızın ehemmiyyetsiz kalması ise orada bulunan tabur binbaşısı İzzet Bey'in zabitina “Aldır­mayın, iyi su ne imiş, dairede bulunan musluklardan içiversinler” diye söylemiş olmasıdır. Bu susuzluk hali akşama kadar saray halkını feryada bâdi olduğundan Binbaşı Beyefendi merhamete gelmiş olmalı ki akşam pek geç vakit su gelmiştir. (Bu Binbaşı İzzet Bey Miralaylık rütbesine terfi etmiş ise de badehu bizimle beraber Taif Kalasında mahbus olduğu halde hastalığında insaniyet namına üç kişi elimizden geldiği kadar baktık ise de ishalin kesretinden çaresiz pislik içinde vefat etmiştir.) (Fahri Bey,1989:9)

Tahttan indirildikten 4 gün sonra Sultan Abdülaziz odasında iki bileğindeki derin kesiklerle bağlı olarak ölmüş bir şekilde bulunmuştur.

Sultan Abdülaziz'in intihar edecek bir yapıya sahip olmadığı, dinine oldukça bağlı bir insan olduğu, dolayısıyla intihar gibi büyük bir günahı işlemesinin mümkün olamayacağı, bunun bir cinayet olduğu görüşü, gerek ülke içinde gerekse Avrupa basınında oldukça büyük bir yer tutmuştur.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  688528

-