Günün Tarihi

4 KASIM 1951:DEMOKRAT PARTİ TARAFINDAN İLKOKULLARA DİN DERSİ KONULMASI

Günün Tarihi

Din dersi, ihtiyari olmak üzere programın içine alındı. Ayrıca seçme usulü de değiştirildi: "Çocuklarına din dersi aldırmak istemeyenler bu hususu sene başında yazılı olarak okul idaresine bildireceklerdir... Böyle beyanda bulunmayan kimselerin çocukları için imtihan ve dersler otomatik olarak mecburidir." Denildi. Beşinci Milli Eğitim Şurası'nda "İhtiyari olan bu dersler için not takdiri lüzumlu görülmüş, fakat bunun sınıf geçmede müessir olmaması" kabul edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan istatistik, din derslerini Türk halkının çok olumlu karşıladığını ortaya koymaktadır: Bir yabancının yaptığı "Münevverler ve Din Dersleri" adlı alan araştırması da, genç Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun (%85), okullarda din dersleri verilmesini onayladıklarını ortaya çıkarmıştı.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  031795

-