31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

4 MAYIS'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

4 Mayıs 1941: Hitler'in Nutkunda Türk Devlet Adamlarına Övgüler Yağdırması

1938'e gelindiğinde rejim daha otokratik bir renk kazanmış ve faşist devletlerin yasalarından rahatça aktarmalar yapar olmuştu.

Atatürk'ün 1938 Kasım'ındaki ölümü bu süreci hızlandırdı. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı dönemi, "tek parti, tek millet, tek lider" faşist sloganına dayanan bir rejimin kuruluşuna tanık oldu. Bu, dış ilişkilerin ideoloji üzerindeki etkisini yansıtıyordu. (Ahmad, 1999:177)

“4 Mayıs 1941 tarihinde Alman diktatörü Hitler'in bir nutkunda Türk devlet adamlarına övgüler yağdırması” (Ekinci,1997:167) iki ülke arasında adeta bir yıldırım aşkı doğurmuştu.

“Hususi misyonla Türkiye'de bulunan Alman Büyükelçisi Van Papen Türk-Alman dostluğuna mesafe katettirmek için yoğun diplomatik çabalar sarfediyor, parayla Türk basınında Alman gücünü övdüren yazılar yazdırıyordu.” (Ekinci,1997:166) 

Bir ırkçı uygulama olarak tarihe geçen ve Türkiye'yi medeni Dünyanın gözünde küçük düşüren Varlık Vergisi uygulaması, bu dönemin zihin dünyasının dışa yansımasından ibaretti. Milli Şef olarak Türkiye'nin 1940'lı yıllarının yönetimine damga vuran İsmet İnönü, o günlerde Nazi Almanya'sını çok beğeniyor ve bu doğrultuda Türkiye'de nazi politikaları uygulamaya çalışıyordu. Bu eğilim, Nazilerin 1943'te Stalingrad'da yenilgilerine dek egemen oldu. 

4 Mayıs 1997: Merzifon Jet Üssü'nde Başbakan Erbakan'a Saygısızlık

Merzifon Jet Üssü'nde düzenlenen törende Başbakan Erbakan gelince subaylar ayağa kalkmadı.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  597713

-