24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

5 OCAK'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

 5 Ocak 1994: Doç. Dr. Fikret Başkaya, ‘Paradigmanın İflası' adlı kitabından dolayı 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Paradigmanın İflası isimli eserindeki fikirlerinden dolayı hapis cezası alan Başkaya'nın hangi fikirlerinden dolayı suçlandığına göz atalım:

Prof. Dr Fikret Başkaya'ya göre, “Cumhuriyet tarihi sınırsız efsaneler üzerine inşa edilmiştir.” (Başkaya,1991:71)

Akademik tarife göre ülke, o günlerde “Tek Partili Bonapartist” (Başkaya,1991:110) bir rejime sahipti.

 “Ankara reformunun stratejisi; modern bir Türkiye plânlayan seçkinlerin güvenle yaşayabilecekleri steril bir ortam yaratmaktı.” (Başkaya,1991:35)

Osmanlı'nın son devrinde yeni bir cemiyet inşası için kurulan Türk Ocakları'nın yerine ikame edilen Halk Evleri ise gerçek mânâda halk evleri değildi. “Bu evler, halk üzerinde denetimi sağlamak ve Bonapartist rejime yandaş yaratmak” (Başkaya,1991:115) maksadıyla kurulmuş bir seçkin projesiydi.

Devlet eliyle 18 kuruşa ithal edilen şeker, halka 60 kuruştan satışa sunulmakta, bir koyunun 50 kuruş olduğu ülkede  halk şekersiz bir hayat sürmektedir. “Yoksul halkın şeker bir yana ana tüketim maddesi olan ekmeği dahi yeterince bulamadığı resmî kayıtlarda geçmektedir.” (Başkaya,1991:165)

Başbakan İsmet İnönü'nün ‘Paraya ihtiyaç var, onun için milletin cebinde 10 para da bulsam alacağım” (Başkaya,1991:165) beyanatından cesaret alan vergi tahsildarları Anadolu'yu kasıp kavuruyorlardı.

Resmî kayıtlara göre 1929 Türkiye'sinde 25 sanayi ve maden şirketi bulunuyordu. Bunların idarelerinde ise 20 civarında mebus vardı. “Mevcut 38 bankada ise 31 adet mebus vazifeli bulunuyordu. Yani hemen hemen her büyük yerli şirketin mecliste bir mebusu mevcuttu. Sadece İş Bankası'nın idaresinde 13 mebus vardı.”  (Başkaya,1991:118)

Doç. Dr. Fikret Başkaya'ya göre “Osmanlı Devleti hiçbir zaman sömürge olmadığından anlatıldığı mânâda bir Kurtuluş Savaşı hiç gerçekleşmemiştir. Yedi düvele karşı savaşıldığı iddiası ise anti emperyalist bir efsaneden ibarettir. Esasen Kurtuluş Hareketi anti emperyalist bir hareket de değildir.” (Başkaya,1991:32)

Başkaya Fikret, (1991), Paradigmanın İflası,İstanbul:Doz Yay

 

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN YAĞMUR

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  295538

-