25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

6 ARALIK 1525: FRANSA KRALI’NIN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’DAN YARDIM İSTEMESİ

Günün Tarihi

6 Aralık 1525: Fransa Kralı'nın Kanuni Sultan Süleyman'dan Yardım İstemesi

  1. yüzyılda Habsburg İmparatorluğu karşısında var olabilmek isteyen Fransa her zor duruma düştüğünde Osmanlı, asker, donanma ve para desteğinde bulunarak Fransa'yı ayakta tuttu. Kanunî Sultan Süleyman döneminde başlayan yardımlar bir asırdan fazla devam etmişti

Bu talep üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı Françesko'ya şu mektubu göndermişti: Ben ki  Sultanlar Sultanı, Hakanlar rehberi, yeryüzü hükümdarlarının tacı iki dünyada Allah'ın gölgesi, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Zulkadri'nin, Diyarbakır'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin bütün Arab diyarının - ki ulu Atalarım kılıçlarının kuvvetiyle feth etmişlerdi - ve kendimin feth eylediğim nice diyarın Sultan ve Padişah'ı Beyazıt Han oğlu Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ım.

Sen ki Frence vilâyetinin kralı Françesko'sun. Huzuruma varan ademin Franjan ile mektup gönderip, bazı ağız haberi de yollayarak memleketinize düşman girmiş olduğunu ve hapsedildiğinizi bildiriyorsunuz, kurtulmanız hususundan benden inayet ve medet ve istida eyliyorsun. Her ne ki demişsen benim huzuruma arzolundu. Şimdi Padişahlara sinmek ve hapis olmak acez değildir. Gönlünüzü hoş tutun, kalbiniz kırılmasın. Bizim ulu Atalarımız daima düşmanı def ve memleketler feth için seferden uzak kalmamışlardır. Ben de onların yolunu tutup memleketler, yalçın kaleler feth ederek gece gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Cenabı hak hayırlar nasip eylesin. Durumu ve haberleri adamınızdan öğrenirsiniz. (Cevdet Paşa,1973:392)

Fransa, 16. yüzyılda Osmanlılar'ın, Habsburglar'a karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı buldu. Nitekim 1532'de Fransa Kralı Fransuva, Venedik elçisine Şarlken'e karşı Osmanlılar sayesinde güvence altında olduğunu söylüyordu.Kanunî 1533'te Fransa Kralı'na, Şarlken'e karşı İngiltere ve Alman prensleri ile bir ittifak yapması için 100 bin altın göndermişti.

Fransa Kralı Fransuva ile Habsburg hükümdarı Şarlken arasında 1542'de başlayan savaş sırasında Fransa Osmanlı yönetiminde denizden yardım edilmesini istedi. 1543'te Osmanlı donanması Barbaros Hayreddin Paşa komutasında Fransa'ya yardıma gitti.Kanunî, bu hadiseden 12 yıl sonra 1555'te yine Osmanlı donanmasına Fransız donanmasına yardım etmesini emretti. Fransa Kralı İkinci Henri, bu durumdan çok memnun kaldı. 3 Temmuz 1555 tarihli teşekkür mektubunda padişaha "Pek yüksek, pek muazzam, pek muhteşem, namağlup hükümdar, Müslümanlar'ın büyük padişahı, bizim pek aziz ve muhterem dostumuz" diye hitap etmişti. (Afyoncu,2018)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  765242

-