25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

6 KASIM 1983:GENEL SEÇİMLERİN YAPILMASI

Günün Tarihi

6 Kasım 1983:Genel Seçimlerin Yapılması

Seçime katılım oranının % 92 olarak gerçekleştiği ve yaklaşık 20 milyon seçmenin katıldığı seçimlerde”(Çavdar,2000:293) Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP) yüzde 45,15 oy ve 211 milletvekiliyle iktidara geldi. MGK'nın açıkça desteklediği Turgut Sunalp idaresindeki Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ise ancak yüzde 23,27 oy oranıyla 71 mebus çıkartabilmişti.Özal'ın yükselen ivmesini geç fark eden Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bir darbe lideri olarak Turgut Sunalp'ı işaret etse bile bu işaret ters tepmişti.

Mehmet Doğan gelinen noktayı şöyle özetler:Netice olarak 6 Kasım 1983 seçimlerine üç parti katılabildi. 1. MDP Başkanı emekli bir Orgeneral. 12 Eylülcülerle yakınlığı var. Böyle bir icazetli parti için ta Kanada'lardaki görevinden alınıp getiriliyor. Askeri yöneticilerin favori sağ partisi MDP idi. Bu partinin geleneksel sağ oyları, 12 Eylül rejiminin Anayasa oylamasında tebellür eden prestiji ile bütünleştirerek toplayacağı umuluyordu. MDP'nin o günlerdeki adı “Milliyetçi Devlet Partisi” oluvermişti. 6 Kasım seçimlerinde merkez solun icazetli partisi ise HP idi. Kurucu başkanı 12 Eylül yönetiminin Başbakanlık müsteşarı Necdet Calp'ti. Eski CHP bürokratlığının bütün mümeyyiz vasıflarını üzerinde toplayan Calp, kendi içinde muhafazakâr bir yapı kazanmıştı. Böylece, sağ iktidar olursa (ki hesaplar öyleydi) ana muhalefet sol partide olacaktı. Seçime girebilen üçüncü parti ise ANAP'tı. ANAP aslında MDP'nin hitap ettiği kitleye yöneldiği için tereddütler doğurmuştu. Sonra icazet almayı başardı. (Doğan,M, 2005:125)

Seçim sathı mailinde yaşananları Karpat  şöyle özetler:Televizyonda seyrettiğim bir tartışmada, üç parti başkanı arasında bir de Turgut Sunalp Paşa vardı.Durum çok açık belli olmuştu. Paşa "Biz ne dersek o olacaktır, devleti temsil ediyoruz, bize oy vermelisiniz" gibi bir tavır almıştı. Özal ise gayet sakin olarak, halk iradesini göz önünde tutarak seçmene hitap etmiş ve o tartışmayı açık farkla kazanmıştı. (Karpat,2008:459)

Başbakanlık konutuna gittiğimizde Turgut Bey bizi merdivenlerde karşıladı. Birlikte çalışma odasına gittik. Çok nazik bir insandı. Bütün hareketleri edep dairesindeydi. (Kırkıncı,2004:291)

Karpat, seçimlerle ilgili bir hatırasını da şöyle paylaşır:Enstitüyü kurmak amacıyla Türkiye'nin Washington Sefiri Şükrü Elekdağ'ın verdiği davette buluştuk. Ben Sefirle konuşurken yanındaki Amerikalılar Sefire sordu: "Çok yakında Türkiye'de seçim olacak, kim kazanacak sizce?" Sefir asla tereddüt etmeden, "Tabii ki Turgut Sunalp Paşa kazanacak, başka kim kazanabilir!" dedi. (Karpat,2008:459)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  681357

-