24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

6 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

6 Temmuz 1517: Hicaz'ın Osmanlı Sınırlarına Katılması

Müslümanların iki kutsal kentini (Haremeyn) içine alan Hicaz bölgesi 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Sultan I. Selim 1517 yılında Mısır'ı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra Mekke ve Medine'yi (Haremeyn) içine alan Hicaz bölgesi de “sulhen” ve “teyemmünen” Osmanlı idaresine girmiştir. Mekke Şerifi II. Berekat, oğlu Ebu Numey ile bir heyeti Kahire'de bulunan Sultan'a göndererek, Osmanlı Devletine bağlılığını bildirmesiyle Hicaz bölgesi de bir Osmanlı idari birimi olacaktır.Osmanlı sultanları bu tarihten önce de Haremeyn'e yakın ilgi göstermişlerdir. Erken dönemde başlayan bu ilgileri, her yıl Haremeyn ahalisine yardımlar göndermek tarzında gelişmiştir.(Kurşun,2017:281-282)

Sultan I. Selim'den sonra ise durum değişecek ve Osmanlı Sultanları Hicaz bölgesinin bütün sorumluluğunu üstleneceklerdir. Hac ibadetinin sağlıklı yerine getirilmesi için, yol güzergâhlarının bakım ve onarımı, güvenliğin sağlanması Sultanların temel vazifeleri arasına girecektir. Osmanlı Sultanları bölgenin imar ve gelişmesi için de özel olarak ilgilenmişlerdir. Başka bir ifade ile bölgeyi imar ederek, yatırım yaparak kendi güç ve iktidarları ile hilafet prestijlerini sürekli kılmışlardır

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  758350

-