24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

7 ARALIK 1961:MGK’NIN İSMET İNÖNÜ'NÜN BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI YAPMASI

Günün Tarihi

7 Aralık 1961:MGK'nın İsmet İnönü'nün Başkanlığında İlk Toplantısını Yapması

1961 Anayasası sistemi temelden değiştirmiş ve ‘yönetimi  seçilmişlerin elinden alıp atanmışlara vermiştir.'Darbeci subayların hayati bulduğu noktalarda kontrolünü sürdürebilmesinin yollarından biri de anayasal yetkilerle donatılmış ve askerin hakim olduğu resmi kurumların oluşturulmasını sağlamaktır. Bunun en tipik örneğini, 1960 darbesi sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından hazırlatılmış olan 1961 Anayasası ile “Milli Güvenlik Kurulu'nun kurulması oluşturmaktadır.

Darbe Anayasasının 111. maddesine göre, "Milli Güvenlik Kurulu, kanunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Temsilcilerinden kuruludur. Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Başbakan yapar.

Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na bildirir.

"Milli Güvenlik Kurulunun varlığı ülkemizde sivil iradeyi askeri iradeye bağlı kılma yönünde atılan önemli bir adımdır.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin oluşturulması, asker için en önemli çıkış garantisini teşkil etmekteydi. Asker, yönetimi sivillere bıraksa dahi, onu kontrol altında tutmaya devam edebilmektedir” (Dursun ve Yurttaş, 2006: 225-226).

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  991700

-