Günün Tarihi

7 MAYIS'TA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

7 Mayıs 1972: CHP'nin 5. Olağanüstü Kurultayı

CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü ile partinin Genel  Sekreteri  Bülent Ecevit arasındaki tarihi hesaplaşma 7 Mayıs 1972 günü gerçekleşti. Olağanüstü Kurultay günü “İnönü yorgun ve hastaydı. Kulakları iyi duymuyor, gözleri iyi görmüyordu.” (Birand,1999:15)

Paşa, Kurultaya doktor ve hemşire nezaretinde gelebilmişti. Buna rağmen sert ve kırıcı bir konuşma yaptı. Ancak cevabını almakta gecikmedi. Parti kurmaylarından Kamil Kırıkoğlu Paşayı Hünkârlıkla suçladı.” (Çavdar,2000:232)

5. Olağanüstü Kurultay öncesi iki şahıs arasındaki mücadele bir hayli sert geçmiş, sinirler gerilmiş, ağızlar bozulmuştu. İsmet Paşa, Ecevit'ten ‘Eşkıya' diye bahsediyor, onu iki kazı güdememekle suçluyor', bazı partililerin yakasına yapışarak ‘Bu bir maceradır. Bu adamı gerçekten Başbakan yapacak mısınız?” (Kırıkoğlu,1997:148-151-179) diye soruyordu.

CHP'nin kurmaylarından Turan Güneş'e göre İsmet İnönü, Bülent Ecevit'i değil partiye genel başkan yapmak onun genel sekreter olmasına dahi engel olmak istemiş ancak netice alamamıştı.” (Barlas,2000:214)

Ecevit ise Milli Şef İnönü'yü 12 Mart'a destek vermesinden dolayı ‘Faşizm taşeronluğu' ile itham ediyordu. Ecevit, tarihi CHP Kongresinde görüşünü şöyle özetlemişti: “Vereceğiniz karar şudur: Demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız, yoksa kapı kulları mı olacağız?” (Turan,2000:58)

7 Mayıs 1999: Yargıtay C. Başsavcısı Vural Savaş'ın Fazilet Partisi'ne Kapatma Davası Açması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Fazilet Partisi'nin Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatma davası açtı. Böylece 28 Şubat Darbesi yeni bir hedefine daha ulaşmış oldu.

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  343568

-