31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

7 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

7 Temmuz 1908: Şemsi Paşa'nın Manastır'da Şehit Edilmesi

Sultan Abdülhamid, Şemsi Paşa'yı burada düzenin sağlanması için görevlendirir. Paşa Balkanları iyi bilmektedir ve çete faaliyetlerini bastırmak hususunda tecrübelidir. Sultan Abdülhamid'in bir isteği de, kendi adlandırmaları ile Selanik (dâhili) ve Paris (harici) merkezli olarak yapılanan İttihatçıların Selanik'teki oluşumlarının ortadan kaldırılmasıdır.

Bunun, Şemsi Paşa'nın öncülüğünde, Paşa gibi saraya bağlılıklarıyla bilinen Arnavutların katkıları ile yapılması planlanır. Şemsi Paşa'nın harekete geçmesinden korkan İttihatçılar, Resne'ye ulaşmadan onun öldürülmesini kararlaştırır.

7 Temmuz 1908 günü de olaylardan Padişahı haberdar etmek için telgrafhaneye gider. Telgrafhane çıkışında bir İttihatçı olan Atıf Bey tarafından üç el edilen ateş ile şehit edilir.

Şemsi Paşa'yı vuran Atıf Kamçıl Kanun-i Esasi'nin ilanından sonra yapılan ilk seçimlerde milletvekili seçildi. Atıf Kamçıl, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Halk Fırkası'ndan Çanakkale mebusu olacaktır.

Abdullah Muradoğlu'nun naklettiğine göre; Mülazim Atıf'ın Meşrutiyet'te mebus yapılması Şemsi Paşa'nın ailesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şemsi Paşa'nın öldürüldüğü sokağa da 'Atıf Bey Caddesi' ismi verilmişti.

Atıf Bey'e 1910'da 'İmtiyaz Nişanı' verilmişti.1947 yılında Karacaahmet Mezarlığında defnedilen Atıf Bey'in kabri daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla 'hürriyet kahramanı' olarak merasimle Şişli'de 'Hürriyet-i Ebediye' tepesine nakledilmişti.(Muradoğlu,2011)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  133205

-