25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

8 TEMMUZ'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

8 Temmuz 1908: 2.Meşrutiyet'in İlanı

Üçüncü Ordu subayları Binbaşı Niyazi Bey'in sonra da Binbaşı Enver Bey'in birliklerini alarak dağa çıkmalarını kaygı verici bulan Sultan 2.Abdülhamit,vakit kaybetmeden asileri cezalandırmak için harekete geçti. Çünkü Saray, meşrutiyetin getirilmesi gibi demokratik bir talebin bazı subayların isyan teşebbüsüne meşruluk sağlamayacağını düşünüyordu.

Sarayın Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa içinde bulunulan bu vaziyeti Hatıralarında şöyle anlatır: Şüphesiz İmparatorluğun Rumeli vilayetinde olanları Yıldız'daki Padişahın bilmemesi mümkün değildi.Çünkü çeşitli kaynaklaradan sürekli bilgi akışı oluyor, bu gelen bilgilerde Rumeli'deki zabitlerin Jöntürk, Ermeni ve Makedonyadaki fesat komiteleri ile birlikte bir ortak faaliyet ve hazırlık içinde olduğunu Müfettişi Umumi Hüseyin Hilmi Paşa bildiriyordu.(Tahsin Paşa,1990:339)

Tahsin Paşa'nın naklettiğine göre, olayın arkasında Paris'ten  talimat alan Selanik Mason Cemiyeti vardır. Atina Sefaretinden gelen mektupta da  Selanik Mason Cemiyetinin Paris'ten aldığı talimatla  bir komite kurduğu, bu komitenin amacının Meclis-i Mebusanı açmak ve Kanun-i Esasiyi yeniden ilan etmek olduğu istihbar ediliyordu. (Tahsin Paşa,1990:340)

Bu maksat istikametinde ivedilikle bir askerî birlik hazırlandı ve çatışma bölgesine gönderildi. Bu birliğin başında da Arnavut menşeli Şemsi Paşa bulunuyordu. Paşa'nın birinci ve öncelikli vazifesi bu ayaklanmayı tertip edenleri tutuklayarak İstanbul'a getirmekti.

Türk demokrasisinin yıllarca sürmüş doğum sancıları, o günlerde ortaya çıkan eli silahlı zorba çözümlerden kaynaklanıyordu. “Yediği kurşunlarla posta sandıklarının üzerine oturup kelime-i şahadet getirerek ruhunu teslim eden” (Şemsi,1995:84) Osmanlı paşasının kanları üzerinde yeni bir devrin temelleri atılacaktı.

8 Temmuz 1996: Refah-Yol Hükümeti'nin Güvenoyu Alması

 Refah-Yol Hükümeti'nin 8 Temmuz 1996 tarihinde TBMM'deki güven oylamasından önce yaşananları Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin kurucularından Remzi Çayır şöyle nakleder: Anavatan Partisi Milletvekili Eyüp Aşık, Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanına gelerek  Mesut Yılmaz'ın '‘Hükümete destek vermeyin Meclis açık kalsın' şeklindeki darbe imasını iletti. (Çayır,2012)

28 Şubat sürecinde Refah Partisi Milletvekili olan Mehmet Bekaroğlu, vekil transferlerinin Meclis'te kurulan 'ikna odalarında' gerçekleştirildiğini, bu oyunda ANAP'ın nasıl kullanıldığını şöyle anlatır: "Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz özel bir ekip kurdu. Bu ekip bayram seyran demeden milletvekillerini belli yerlerde ziyaret ediyorlardı. Bu iş için bazı oteller de kullanıldı. 28 Şubat zihniyeti, başı örtülü kızları ikna etmek için nasıl üniversitelerde ikna odaları kurduysa, bunun Meclis'teki uzantıları da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 'ikna odaları' kurmuştu." (Bekaroğlu,2012)

Hükümeti devirmeye çalışan Mesut Yılmaz, bir yandan da dönemin kudretli generali Çevik Bir'in emir eri gibi hareket ediyordu. Mesut Yılmaz'ın yurtdışına giderken telefonda Çevik Bir'e 'Emirleriniz var mı' diye tekmil verdiği gazetelere haber olarak çıkıyordu.(Yeni Şafak,2012)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  232135

-