24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

9 NİSAN'DA ASLINDA NE OLDU?

Günün Tarihi

9 Nisan 1931: Tek Parti Yönetiminin Camilere Askeri İhtiyaç Bahanesiyle El Koyması

9 Nisan 1931 tarihli resmi yazıya göre dönemin tek parti yönetimi, camilere askeri ihtiyaç bahanesiyle el koymuştu. Açık kalan camilerde de sala okunmasını yasaklamıştı. Bunun yanı sıra camilere yapılan baskınlarda, Kelime-i Şehadet yazılı havlu, mum ve süpürge, ‘ele geçen doküman' olarak gösterilmişti.

Zaman içerisinde dinî değerleri topyekün bir imha süreci ortaya çıkmıştı.“Polis ve Jandarma baskısından bunalan halk ellerinde bulunan dini kitap ve yayınları zahire ambarlarına, odun depolarına, hatta toprağa gömmeye başlamıştı.” (Akandere,1998:238)    

Halk kendisini adeta yabancı işgali altında hissediyordu. “Şapka giymeyen erkeklerin başına jandarma katran sürüyor, kadınların çarşaflarını makaslıyordu.” (Mısıroğlu,1995:26)    

Evlerde küçük çocuklara elifba okutmak dahi cesaret işi idi. Böyle evler küçük bir ihbar üzerine basılıyordu.” (Mısıroğlu,1995:30)    

Halk bu baskılar altında o kadar eziliyordu ki, şuur altında travmatik sonuçlar ortaya çıkıyor, ateşli bir hastalığa yakalanan çocuklar “Jandarmalar geliyor, başlarınızdaki takkeleri çıkarın' şeklinde sayıklıyorlardı.” (Kara,2000:175)    

Süregelen baskılardan dolayı halk içtimaî ve dinî mânâda kabuğuna çekilmişti. “İstanbul'un meşhur Ortaköy Camii'nde Cuma Namazı ancak 5-6 kişiyle kılınıyordu.” (Tunagür,2003)     

Dinini bilen cemiyet kadar, din adamı konumundaki şahıslar da ortadan kaybolmuştu. “Berberler imam tayin ediliyor, Fatiha suresini doğru okuyan şahıs namaz kıldırmak üzere mihraba geçiriliyordu.” (Heyet,1995:26)    

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  383350

-