Günün Tarihi

9 ŞUBAT 1919: SÜLEYMAN NAZİF’TEN KARA GÜN YAZISI

Günün Tarihi

İstanbul'un işgal günleri tahammül edilmesi çok zor muamelelere sahne olmaktadır. Dönemi anlatan hatıra kitaplarında bu anlamda hüzün ve ızdırap içeren çok sayıda ifadeye şahit olunur.

 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bu şahitlerden biridir: Yabancı Emniyet Kuvvetlerinin, yabancı askerlerin İstanbul sokaklarında devriye gezdiği, Türklere, özellikle genç Türk hanımlarına söz attıkları, Rumların Beyoğlu sokaklarında Yunan bayraklarıyla taşkınlıklar yaptıkları o acı günleri hiç unutamam. (Velidedeoğlu,1977:122)

 

Anadolu'ya geçecek Binbaşı Hüsrev Gerede de bir başka acıya şahitlik etmiştir: Bir İngiliz subayı Divanyolu yokuşunu inen çıkan arabaları düzene sokma bahanesiyle fesli insanlara vurmuş, Ahmet Emin Yalman ve Falih Rıfkı Atay gibi gazetecilerimiz de bu kırbaçtan paylarını almışlardı. (Gerede-Önal-2003:22)

 

İşte tüm bu gelişmelerin tesiriyle Süleyman Nazif 9 Şubat'ta Hadisat Gazetesi'nde İstanbul'un işgalini anlatan ‘Kara Gün' başlıklı bir yazı yazdı. Türk milletinin böyle bir işgali kaldıramayacağını söyledi.

 

 

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  212380

-