20 EYLÜL 2020 PAZAR

ABDULKADİR GEYLANİ'DEN NASİHATLER: İPTİLA


ABDULKADİR GEYLANİ'DEN NASİHATLER: İPTİLA

 

İnsan, başına bir iş gelirse önce kendi kendine kurtulmaya çalışır. Muvaffak olamayınca, etraftan yardım istemeğe koyulur.

Padişahlara gider; rütbe sahiplerine yalvarır, zenginlere koşar, hal sahiplerine gider; dua ister, himmet ister... Eğer hasta ise doktora gider, şifa arar. Bununla da kurtulamayacağını anlayınca, Allah'a döner.

Eğer kendi işini yapabilseydi, halka dönmeyecekti. İşini halkta bitirebilseydi, Hakk'a dönmezdi. Burada da arzusu biraz geç kalmağa başlar; fakat gidecek başka yeri kalmamıştır. Durur yalvarmağa başlar. Dua eder; sena eder. İhtiyaçlarını teker teker sayar, yalvarır. Bunları yaparken bir yandan da reddedilmekten korkar; bir yandan da, isteğinin yerine geleceğini ümit ederek sevinir.

Sonra bu halden de usanır; yaptığı dua ve niyazın işe yaramadığını zanneder. Bu kere dua da dahil her şeyi bırakır. Saf, temiz bir halde beklemeğe başlar. Bu kez kader-i İlahi (Allah'ın emri) ne ise o zuhura gelir. Olacak olur. Her şeyde Allah'ın kudretini, kuvvetini sezer. Hareket, sükun, her ne varsa O'ndan olduğunu anlar. Hayır, şer, iyilik, kötülük, vermek, almak, genişlik, darlık, ölmek, dirilmek, izzet, zillet, bunların hepsinin Hakk'tan geldiğini mana gözü ile görür.

Bu halleri görür ve bu haliyle süt anasının elindeki çocuk gibi olur. Yıkayıcı elindeki meyyite benzer; kendinden bihaber, onlar istediğini yapar, velhasıl bir top gibi olur, gayri ihtiyari sağa sola yuvarlanır... Bukalemun gibi renkten renge geçer. Ne kendisi için, ne de başkası için hiçbir hareket yapmaz. Hakk'ın işinden başka bir şey görmez. Gözü O'nu görür, kulağı O'nu işitir. Başka şey görse veya işitse, O'nun için görür veya O'nun için işitir. O'nun nimeti ile beslenir ve O'na yakın olmakla ferahlar. Bu halle güzelleşir, bununla hoş olur, sakinleşir...

Her halde Hak'kla mutmain olur. O'nun sözü ile ünsiyet peyda eder. O'ndan başka her şeyden çekinir ve hoşlanmaz. Daima O'nun zikrine koşar, ve öylece kalmak ister. Bu halde kendinde yükseklik duyar. Kuvvetini Hakk'tan alır, O'na tevekkül eder, yolunu O'nun marifet nuru ile bulur, Onunla giyer, Onunla kuşanır. Böylece Hakk'ın çeşitli ilimlerini öğrenir.

Yorum Yaz

  351939

-