13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

Kübra Değirmenci

AHLÂK ÇARKİ DÖNÜYOR MU? ÇÖKÜYOR MU?

Kübra Değirmenci

Ahlâki Değerleri, birbiriyle etkileşim içinde olan 'dişli çark' sistemine benzetiyorum. Her bir ahlâki ilke, diğerine bağlı olarak devinime geçer. Örneğin; Adalet çarkı, dürüstlük çarkı, güven çarkı, iyilik ve merhamet çarkı, saygı ve sevgi çarkı bunlar birbirini etkiler ve çark sistemi sürekli dönmeye devam eder. Bu sistemde bir çarkın çalışmamasının neticesinde zorunlu olarak tüm sistem çöker. Yani 'Adalet' çarkı bozulursa ondan etkilenen güven, dürüstlük, iyilik, saygı ve hatta bütün çarkların hareketi son bulur. Böylelikle dişli çark sistemi çöker ve ahlâki değerleri çalışmayan bir toplum önünde sonunda yok olmaya mahkûm olur.

Kendi elleriyle kendi sonunu hazırlayan ve helâkına yol açan bir toplum kimliğinden çıkmanın tek yolu ise, her bir bireyin çark sistemindeki ahlâk çarklarını işlevsel kılmasıdır. Görüldüğü üzere, değerler; hayatımıza bir anlam ve yön vermemizi sağlayan ve içinde yaşadığımız toplumun sağlıklı bir şekilde ayakta kalmasını sağlayan mukannen bir pusuladır. Bu hayat kurtaran pusulaya sahip çıktığımız oranda temiz ve dürüst bir yaşam sürdürmek mümkündür.

Değerleri yaşatma sorumluluğunu üstlenen kişi; toplumun geçmişini, şimdisini ve geleceğini inşa ediyordur. Bu sorumluluğu kendisine saygısı olan dürüst ve ehil insanlar omuzlarında taşır. Bir de bu sorumluluğu yüklenmek bir yana dursun ona yük olmayı tercih eden yalaka ve çıkar ile beslenen zihniyet vardır. Biri toplumu inşa ederken diğeri toplumun temellerine darbe vurur. Akıl, irade ve vicdan sahibi özgür insanlar, ahlâki değerler pusulasını yumuşak karın hâline getirmekten çekinirler. Herkesin elindeki pusulaya iyi bakabilmesi temennisiyle..

KÜBRA DEĞİRMENCİ - TERCÜMEİHÂL

KÜBRA DEĞİRMENCİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  188247

-