12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA

‘AKLINI BATIYA KİRAYA VERENLERİN’ BEYNİNİ YAKAN ESER: TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ  

Türkiye’nin en iyi felsefe hocalarından kabul edilen Süleyman Hayri Bolay’ın, aklını batıya kiraya verenlere ve düşünce tarihini ‘Avrupamerkezci’ yaklaşımla değerlendirenlere tokat atar nitelikte hazırladığı ‘Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri’ eserini değerli okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.


‘AKLINI BATIYA KİRAYA VERENLERİN’ BEYNİNİ YAKAN ESER: TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ   

Yerli düşüncenin gelişmesine ve felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına ömrünü adayan Filozof Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, aklını batıya satanların beynini yakan 8 ciltlik ‘Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri' eserini kaleme alarak 2015 yılında yayımladı. Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanan bu eseri, Türk düşünce tarihine ışık tutması sebebiyle yeniden hatırlatmakta fayda gördük ve siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunduk.

Biz de ‘imal-i fikir'de bulunuyoruz

Felsefe hocası Hayri Bolay, “Bu hacimli eseri hazırlamaktaki ilk hedefimiz, yeni nesillerimizin dedelerinin ve babalarının yakın geçmişte ortaya koydukları yaratıcı düşünceleriyle buluşmalarını sağlamak; her şeyi kendi gözleriyle görüp kendi akıllarıyla düşünmelerini temin etmek ve kendi ürettikleri fikirlerini kendilerinin tedavüle sürmelerine yardımcı olmaktır. Bu hususta önce aklımızı batıya kiraya vermeyeceğiz veya onların aklını ödünç olarak alıp üzerine yatmayacağız. Çünkü sadece onlar düşünmüyorlar, biz de düşünüyoruz, biz de “imal-i fikir”de bulunuyoruz” dedi.

Çevreden merkeze doğru

Bolay, bugün Türkiye'nin, dünyadaki düşünce gündemini tespit ve tayin eden merkezde değil “çevre”de bulunmakta ve çoğu zaman merkezin tespit ettiği gündemlere bağlı olarak çevre durumunda hareket etmediğini söyledi. Bundan dolayı ikinci hedefimiz, çevreden çıkıp merkezde yer almanın yolunun açılmasına yardımcı olmaktır diyen Bolay, “Aynı zamanda tarihte mensubu bulunduğumuz medeniyetimizin alternatif olarak ihyasına yardımcı olmak ve onun yeniden inşasında düşünce hayatımızın katkısını sağlamaktır” ifadesini kullandı.

Kendi düşüncelerimizi üretmeliyiz

Bu kitabın, çağdaş Türk Düşüncesinin dünya düşünce arenasında görücüye çıkacak güçte olduğunu ortaya koymayı da amaçladığını belirten Filozof Süleyman Hayri Bolay, “Düşünce hayatımızın ‘kendi tabii mecrası'na doğru gelişmesi devam ederse Türk düşüncesinin daha yeni ve daha özgün düşünceler üreterek dünya düşüncesine önemli katkı sağlayacağı muhakkaktır. Artık biz de batılı düşünürlerin düşüncelerine göre kendimizi değerlendirme dönemini geride bırakarak, eskiden olduğu gibi, onların da bizim düşünce mahsullerimize bakarak kendi düşüncelerini değerlendirecekleri seviyeyi hedef almalı, sorunlarımızı kendimiz çözmeye yönelirken, ortaya koyacağımız çözüm tekliflerinin aynı zamanda başka toplumlar ve medeniyetler için de bir ufuk açabileceğinin farkında olmalı, böylece yeni ve evrensel fikirlerimizi daha çok üretme dönemlerine geçmeliyiz” diye konuştu.

Yorum Yaz

  008653

-