9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Hüseyin Adalan

ALLAH İÇİN ERLER LAZIM...

Hüseyin Adalan

Âdem olmak için;

Nefsine yenilip, şeytana uyduktan sonra

Tövbeye devam etmek,

Haddini bilmeyen nefsini terbiye etmek,

Kendini bilmek lazımdı.

Pişmanlık duymak, tövbeyi Nasuh'la

Af ve mağfiret dilemek, Âdem olmaktı.

 

İbrahim olmak için;

Tek başına bir ordu gibi sağına ve soluna bakınmadan

Kâfir zalimlerin zulmüne başkaldıran  bir akait ile

Putları kırmak,  ateşe atılmak,

İsmail'i Hacer'e, Hacer'i Rabbine emanet edip

Sürgünde yaşamak,

Allah için biricik oğlunu kurban edecek bir iman lazımdı.

Cahillerin küfrüne başkaldıracak, putlarını balta ile parçalayacak,

Salih bir iman lazımdı.

Kibrinden inim inim inleyen Nemrut'a  topal bir küçük sivrisinek yeterken,

İbrahim milleti olmaktı.

 

Yakup olmak için;

Yeryüzünü gözyaşına boğmak, 

Yalnız kalmak,

Hasret çekmek,

Ayrılığa alışmak,

Sükût etmek lazımdı,

Gözyaşlarıyla yüreğinde ki acıyla Yusuf için yanarak muhabbetle sabretmek,

Rabbinin rahmeti altında Nusret'ini bekleyerek,

Yıllar sonra sabrının karşılığında Rabbinin lütfuyla Yusuf'a kavuşmaktı.

 

Yusuf olmak için;

Kardeşlerinin hasedinden

Kuyulara atılmak,

Allah korkusuyla edebini ve namusunu korumak için,

Zindanlarda yatmak,

Yıllarca unutulmak,

Kralın bir rüyasının yorumu yapmak için hatırlanmak,

Karanlık derinlerde sabırla zikir libasını kuşanmak,

Uzak diyarlarda garip ama hazinenin başında  kullara değil rabbine güvenerek,

Mısır'a sultan olmak lazımdı,

 

Hamza olmak için;

Korkusuz olmak, aslan avlamak,

Lime lime doğranmak,

Hiç tereddüt etmeyip gözünü kırpmadan canı pahasına ölümüne şehitliği seçmek, mazlumun yanında mert yiğitlere baş olmaktı.

İslam'ın sancaktarı olmak lazım,

 Ebubekir olmak için;

Sadık olmak, Miraç anlatıldığında ‘O' diyorsa tereddütsüz imanla doğrudur demek,

Mağarada Allah Resulünü ısırmasın diye yılan deliğine ayağını basmak,

Ballı süt ikram edildiğinde o içmemişken ben nasıl içerim diye, saatlerce ağlamak ve susturulamamak lazımdı,

Allah için malından ne kadarını infak edersin diye sorulduğunda,

“Tamamını veririm.” demekti.

 

Ali olmak için;

Çocuk yaşta Resulullah'a iman etmek,

Hicret'te ölümü öldürerek ‘O'nun yerine yatağa girmek,

Ledün sırrını bilmek,

Resul'ün damadı olduğun halde,

Açlıktan ağzın kokması,

İslam düşmanlarına düşman,  abid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve cömert olmaktı.

Müşriklerin en çok korktuğu yiğit genç olmak lazım,

Bilal olmak için;

Allah'ı haykırmak lazım,

Taşların altında, kızgın çölde kumların üstünde,  La ilahe illallah demekten vazgeçmeden, başka sorsalar daha çok kızdıracak bir şey bilseydim kâfirlere onu söylerdim demekti.

Ümmetin müezzini olmak lazım,

 Sâd Bin Muaz olmak için;

( Cenazesinde 70 000 bin meleğin namaz kıldığı ) anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyecek kadar canını ölümüne seve seve feda eden iman erleri lazım.

Böyle Ümmet'e Allah yardımını esirgemez.

Onlarla olmak için onlar gibi yaşamak lazımdı.

Bunların hepsi ALLAH'a kul olmak, ER'ler olmak içindi.

 

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  392371

-