24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Günün Tarihi

BALKAN SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI

Günün Tarihi

8 Ekim 1912: Balkan Savaşı'nın Başlaması

 

Balkan Savaşı, dört Balkan devletinin kurduğu ittifak ile Osmanlı Devleti arasında oldu. 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın, 17 Ekim'de Bulgaristan ve Sırbistan'ın ve bir gün sonra da Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmeleriyle başladı.

 

Osmanlı-Yunan Savaşında Yunanlıların yenildiğini bilen Avrupalı Devletler, Balkanlı Devletlerin Osmanlıya karşı harp ilan etmeleri üzerine ‘harp nasıl biterse bitsin neticede statükonun mahfuz kalacağını' ilan ettiler. Ancak Osmanlı Devleti savaşta mağlup olup toprak kaybedince bu sözlerinden vazgeçtiler.

 

Samiha Ayverdi'ye göre dönemin İttihatçı yöneticiler gaflet içindeydiler:Masum halkı canından bezdiren İttihat ve Terakki, bir körlük içinde Balkanlı toplulukların da el ele vermekte olduklarından habersiz bulunuyordu. O kadar ki, dış siyaset karşısında kabinenin en hassas azası olması gereken Hariciye Nazırı Asım Bey bile, büyük  bir rahatlıkla "Balkanlar'dan vicdanım kadar eminim" demek suretiyle, bu gafletini etrafına da sirayet ettiriyordu. (Ayverdi,2014:58)

 

Bu gaflet o kadar ileri seviyedeydi ki Sırbistan'ın, Almanya'dan satın aldığı ağır silahların Selanik Limanı üzerinden geçirilmesine şaşırtıcı bir biçimde izin verilmiş ve dolayısıyla Balkan Devletleri'nin silahlanması konusunda adeta kayıtsız kalınmıştı.

 

Gafletin bir başka boyutu da bölgedeki askerimizin terhis edilmesi şeklide ortaya çıkmıştı. Balkan Devletlerinin Türkiye'ye saldıracakları gün gibi açık olmasına rağmen  bu saldırıdan on gün önce Rumeli'de bulunan askeri birliklerden ve eski erattan yetişmiş 80 bin kadarı ordudan terhis edilip evlerine gönderilmişti.(Apak,1988:91)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  174487

-