23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

BAZI SESLERİ DUYMAKTA ZORLANIYORSANIZ DİKKAT!

Mütehassıslar, işitme kayıplarının kişinin günlük yaşamında önemsenmeyen belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirterek, tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.


BAZI SESLERİ DUYMAKTA ZORLANIYORSANIZ DİKKAT!

Doğumsal olabildiği gibi ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkabilen işitme kayıpları, sosyal ve psikolojik problemlere neden olabiliyor.

İlaçlar işitme kaybına neden olabilir

İşitme kaybı, kişinin duyma ve duyduğunu anlama fonksiyonlarının azalması olarak tanımlanmaktadır. Sonradan ortaya çıkan işitme kayıplarına yol açan faktörlerin başında; geçirilen bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar yer almaktadır. Bu hastalıklardan bazıları; kızamık, kabakulak, çeşitli ateşli hastalıklar ya da enfeksiyon hastalıklarıdır. Antibiyotikler, kemoterapi, tansiyon ilaçları ve aspirin kullanımı işitme kaybını tetikleyebilmektedir. İşitme kaybının sık görülen bir diğer nedeni de gürültüye maruz kalmaktır.

Kulaklık kullananlar dikkat!

Çalışma ortamlarında ve çevresel kaynaklarda oluşan gürültüler gün geçtikçe toplumun işitme sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kulaklıkla müzik dinlemek, trafik gürültüsü, eğlence yerlerindeki gürültüler de işitme kaybına neden olabilecek faktörler arasındadır. İlerleyen yaşla birlikte işitme kaybı görülme oranı da artmaktadır. 65- 75 yaş arasındaki her 3 kişiden 1'inde işitme kaybı saptanmaktadır. 75 yaş üzerinde bu oran %50'ye kadar çıkmaktadır.

İşitme kaybının belirtileri

İşitme kaybının en temel belirtileri; söylenilenleri sık tekrarlatmak ve yüksek sesle konuşmaktır. İşitme kaybının erken döneminde, çocuk sesi gibi yüksek frekanslı seslerin, "S" ve "F" içeren seslerin anlaşılması daha güçtür. Diğer belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

*Telefon konuşmalarının anlaşılmasında zorlanmak
*Çevre gürültüsü varlığında işitmede güçlük çekmek
*Birden çok kişinin konuştuğu bir ortamda konuşmayı takip edememek
*İnsanların net konuşmadığını ve mırıldandığını düşünmek
*Sıklıkla karşıdakinin söylediğini yanlış anlamak veya yanlış cevap vermek
*Söylenilenlerin sıklıkla tekrar ettirmek
*Televizyon sesini çok açmak
*Kulaklarda çınlama ve uğultu

Aile desteği çok önemli

İşitme kaybı olan kişilerin hayata adaptasyonunda aile ve çevre desteği oldukça önemlidir. Erken dönem işitme kayıplarında kişinin yaşam alanları bu duruma göre düzenlenmelidir. Örneğin oturma düzeni, karşılıklı olacak şekilde olmalıdır. İşitme kayıplarında dudak okuma ve mimiklerin etkisi iletişimi kolaylaştırmaktadır. İşitme kaybı yaşayan bir kişiyle konuşurken dikkat edilmesi gerekenler:

Konuşmaya başlamadan önce çevredeki televizyon, müzik vb. sesler azaltılmalıdır.
Dikkatin yalnızca karşıdaki kişiye odaklanması sağlanmalıdır.
Konuşurken dudak hareketleri görülebilir olmalıdır.
Bağırmadan ama anlaşılır bir şekilde konuşulmalıdır.

Yorum Yaz

  707812

-