21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

Fahri Sarrafoğlu

BİR CAMİ VE BİR DİKİLİ TAŞIN HİKAYESİ

Fahri Sarrafoğlu

‘işte gemilerin karadan Haliç'e ulaştığı yer'

 

Fatih Sultan Mehmet Han, Haliç'in kalın zincirlerle girişinin engellenmesinden sonra hiç tereddüt etmeden gemilerin karadan yürütülmesi talimatını verdi. İşte o gemilerin indiği yer burası.  Buranın bir başka özelliği daha var: “Yusuf Agah Cami”. Bu camiyi yaptıran Yusuf Agah Efendi ise ilginç kişiliği ile bilinmektedir. İlk bilinen özelliği Sultan III. Selim'in kararı ile 23 Temmuz 1793'de "kalyonlar katibi" Yusuf Agah Efendi Londra'ya ikamet elçisi olarak tayin edilmiş olmasıdır. Ama bitmedi asıl hikâyesi elçilik görevi bittikten sonra başlıyor. İstanbul'u tanımak ve merak edenler için detaylar şöyle:

KÂTİPLİKTEN BÜYÜKELÇİLİĞE

Yusuf Ağah Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Matbaa arkası, Turabi Baba Türbesi Yanı, Kasımpaşa adresinde bulunmaktadır. Yusuf Ağâh Efendi, "Moralı" veya "Moraviyulas" adı ile anılan Mora'da yerleşik bir Osmanlı sülalesinden olan, Süleyman Penâh Efendi'nin oğludur. 1792'de "kalyonlar kâtibi" olmuştur. 1792'de "Nizam-ı Cedid" islahatları yürürlüğe konulmakta idi. Bunlardan biri olarak büyük Avrupa devletlerinin başkentlerinde daimi ikamet elçilikleri açılması idi. Babıali ilk daimi ikamet elçiliğinin İngiltere Krallığı başkenti Londra'da açılmasına karar verilmişti. Sultan III. Selim'in kararı ile 23 Temmuz 1793'de "kalyonlar katibi" Yusuf Agah Efendi Londra'ya ikamet elçisi olarak tayin edilmiştir. 6 Ağustos tarihinden itibaren, İstanbul İngiliz elçisinin sahip olduğu "büyük elçi (ambassador)" rütbesini taşımaya başlamıştır. Böylece Babialı'nın geleneksel "mütakabiliyet prensibi" ilk defa Osmanlı Devleti dışişleri diplomatlarına uygulanmaya başlanmıştır.

ELÇİLİĞİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLADI

Yusuf Agah Efendi Londra daimi ikamet elçilik görevini üç yıl ifa etti. Bu dönemde hem İngiliz hariciyecileri ile hem de Londra'da bulunan yabancı devlet diplomatik misyonları ile görüşerek Osmanlı Devleti'nin politik ve ticari menfaatlerini ilgilendiren sorunlarla ilgilenip bunları diplomatik yolla halletti. İstanbul'da gereksinen askeri ve sivil alanlarda uzman ve teknisyenleri İngiltere'den temin etti. Maiyetinde bulunan Osmanlıların yabancı dil öğrenmelerini sağladı. Böylece batı standardlarına göre eğitilmiş devlet liderlerinin eğitilmelerine öncülük yapmaya çalıştı. Üç yıl süren daimi ikamet elçiliğinden sonra İstanbul'a geri dönmek için İstanbul'dan yeni bir daimi ikamet elçisi gönderilmesini istedi.

ELÇİLİKTEN SONRA BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Döndükten sonra yeniçeri kâtibi, sonra ambar emini, sonra tersane emini ve sonra matbah emini, 1806'da yine tersane emini görevlerinde bulundu. 1807'de rikâb-i humâyûn defterdari olup 1 Mayıs 1808'de azledildi. 1809'da baruthane nâzırı 2 Temmuz 1809da rikâb kethudası, sonra cebehane ve mehterhane nâzırı oldu. Sonra Hibetullah Sultan kethüdası olarak Beşiktaş Sahilsarayını tamire memur edildi. Daha sonra mübayaacı ve nüzül emini olup Temmuz 1811'de sadâret kethudası tayin edildi. Vahhabî isyanının bastırılmasından sonra 1812'de Mekke'ye gönderilen fevkalâde sürre alayı emini yapıldı. Hicaz'dan geri döndükten sonra nişancı ve 1817'de ikinci defa sadâret kethüdası, 1819'de tekrar tersane emini görevlerini yaptı. 1820'de mübayaa memuriyetiyle Edirne'ye memur oldu. Edirne'den 1822'de İstanbul'da üçüncü defa matbah emini görevi verilerek geri döndü.

Bu görevde iken 4 Ocak 1824) vefat etmiştir. Şehzade Camii kabristanında gömülüdür.

GEMİLERİN KARADAN KASIMPAŞAYA İNDİĞİ YER

Tophane'den ayrılan 50 ila 70 adet arasındaki gemi, 21-22 Nisan gecesinde Kasımpaşa'ya kadar indirildi. Bu olayın doğruluğunu, hem savaşta hazır olan Bizans tarihçileri ve hem de Osmanlı tarihçileri ittifakla açıklamaktadırlar. Fatih Sultan Mehmet çok iyi bir tarihçiydi. Tarihi sever ve kitapları okurdu. O gemileri karadan yürütmeden önce 965 yılında Avar Türklerinin de gemileri karadan yürüttüğünü biliyordu. Öyle ki Fatih'in zaten B planı hazırdı. Evet, gemiler karadan yürüdü ama önceden de tarih bilmenin, araştırmış olmanın rahatlığı ile bunu yaptı. Yoksa gemiler bir gecede mucizevî bir şekilde kendiliğinden inmedi. Önce güzergâh tespit edildi, yağlar yerine kondu, ağaçlar kesildi ve gemiler sessizce indirildi.

FAHRİ SARRAFOĞLU - TERCÜMEİHÂL

Gazeteci, Yazar, Manevi Şahsiyet Eğitim Uzmanı1966 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Londra’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de bitirdi ve “Din Psikolojisi” alanında çalışmalar yaptı. Bu alanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öncelikli olmak üzere birçok psikolojik eğitimlere katılarak Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin sertifkalarını aldı.Gazeteciliğe 1990 yılında İhlas Holding’de “Turkey” İngilizce ekonomi gazetesinde başladı. Aynı yayın grubu ile bir de dergi çalışmalarını yürüttü. İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte Gold News kuyumcu dergisini çıkardı. İHA’da Ekonomi Müdürü olarak çalışmaya devam etti. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı. Gazetecilik ve yazarlık mesleğine ara vermeden MÜSİAD basın danışmanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Akit Gazetesinde ekonomi yazıları yazdı ve röportajlar yaptı. 1998 yılından 2013 yılına kadar ise Yeni Şafak gazetesi ekonomi servisinde çalışmalarını sürdürdü.Bu süre içerisinde çeşitli internet sitelerinde sanat,iş, ekonomi ve akademik çevrelerle özel röportajlar yapmıştır. Aynı zamanda farklı dergilerde kişisel gelişim, İstanbul gibi konular başta olmak üzere çeşitli yazı ve röportajları yayınlanmıştır.Sarrafoğlu aynı zamanda İSTANBUL’un SIRLARI adıyla İstanbul’u tanıtan ve sevdiren sunumlar yapmakta, İstanbul’u farklı bir gözle gezmekte ve gezdirmektedir.Yine kişisel gelişim konusunda D.K.D (Düşün Konuş Dinle) eğitim seminerleri- Basın ve Halkla İlişkiler Semineri –Morİnek(Farkındalık) adıyla çeşitli eğitim seminerleri de vermektedir. Sarrafoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.Röportaj dalında MÜSİAD ödülü sahibidir.

FAHRİ SARRAFOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  354962

-