15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ

Fahri Sarrafoğlu

CENNET TASVİRLERİNİN İŞLENDİĞİ ÇEŞME

Fahri Sarrafoğlu

İstanbul'da binlerce çeşmeden şu anda sadece yüzlerce çeşmeden bahsediyoruz. Her biri yüz yıllardır bize tertemiz suyun ulaşmasını sağladılar. Şimdilerde ise suyu akmasa da bu vefakâr çeşmelerden bir vefayı çok görmeyelim. Çok şey istemiyoruz. Üzerine yazı yazmayın. Yıkmayın, yok etmeyin yeter. Suyu mu? Suyu akmasın varsın ama o tarihi ihtişam yerinde dursun ki ecdadın hatırasını unutmayalım. Çeşmelerimizin her biri ayrı bir güzellikte, her bir çeşmenin de kendine göre özelliği ve verdiği mesajı var. Kasımpaşa'da, Deniz Hastahanesi yokuşunun alt başına karşı düşen duvardadır. Çeşme aynası üç ambarlı bir kalyonun (tekne) kıç fenerlerini canlandıran kabartmalarla bezenmiş olup bir r bahriyeli çeşmesi olduğu böylece de anlaşılır. Kasımpaşa'da bulunan bu güzel çeşmenin en bir diğer özelliği ise üzerinde Kuran-ı Kerimde ismi geçen meyveler bezenmiş olması.

KAPTAN-I DERYA HÜSEYİN PAŞA YAPTIRDI
Çeşmeyi yaptıran Murâbıt Süleymân Paşa diye de bilinen Hacı Hüseyin Paşa, Liman Reisliği'nden 1143'de [1731] Kaptan-ı Derya olmuş, 1144'de [1732] azledilmiş ve çok kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Maryol lakabı ile tanınırdı. Yani hızlı karar verebilen, özellikle savaş tekniklerini çok iyi bilip savaş hilelerine vakıf biri olduğu için “maryol “ lakabı verilmiştir. Enderun'da yetişen Hüseyin Paşa, kapıcılar kethüdalığı gibi saray görevlerinden sonra 1606 yılında Yeniçeri Ağalığı görevine getirildi. 1607'de Dişlenk Hüseyin Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyi, aynı sene Rumeli Beylerbeyi olmuştur.

AÇILMIŞ BİR TAVUS KUYRUĞUNA DA BENZETİLİR
Kasımpaşa'da Mevlevihane karşısında Sipahi Fırını Sokak No:99 da bulunan bu çeşme devrinin tipik örneklerinden biridir. Bazılarının açılmış bir tavus kuyruğuna yahut bir yelpazeye benzettikleri yarım daire biçimindeki dilimli kemerinin altındaki bir sıra kabartma oymadan ve sarkıtlı bir kornişten sonra yer alan ayna taşının iki yanını vazolar içinde çiçek, üstünü ise tabaklar içinde meyve motifleri süslemektedir. Çeşmenin kitabe taşını da içine alan bitki motifli bir bordür tamamını çerçevelemektedir. Çeşme baştanbaşa değişik renkte mermerlerle kaplanmıştır. Ayrıca ortadaki sarkıtlar  üç sıra oymalı bir korniş hazne boyunca bir uçtan bir uca uzanmaktadır. Teknesi yol seviyesinden biraz aşağıda kalmıştır. Günümüzde maalesef suyu akmamaktadır.

ÇEŞMENİN KİTABESİNDE NE YAZIYOR?

“ Habbezâ Sultân Mahmûd Hân kim”
“ Mesned-ârâ şehriyâr-ı hâfikeyn”
“ Böyle bir âsâra kıldı ihtimam”
“ Nâil-i maksûd ola fi'l-iâlemeyn”
“ Olıcak a'yâna tâksîm-ül-uyûn”
“ İmtisâlen didiler bir re's-i ayn”
“ Kapudan pâşâ ki icra eyledi”
“ Oldu hakkaâ işbu çeşme nûr-i ayn”
“ Hüsn-i hâl ile murabıtdır velî”
“ Nâm-ü şânıdır k el-hâc Hüseyin””
“ Vardı sûyunca bu hayrin dâimâ”
“ Bâg-i ümmîdi ola güllerde zeyu”
“ Şâd olâ rûhu İmameynin müdam”
“ Kıldığınca âbını icrâ bu ayn”
“ Kerbelâ ehli tevarîhin okur”
“ Teşnegâne mâ deyü ayn-ı Hüseyn”

 

FAHRİ SARRAFOĞLU - TERCÜMEİHÂL

Gazeteci, Yazar, Manevi Şahsiyet Eğitim Uzmanı1966 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Londra’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de bitirdi ve “Din Psikolojisi” alanında çalışmalar yaptı. Bu alanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öncelikli olmak üzere birçok psikolojik eğitimlere katılarak Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin sertifkalarını aldı.Gazeteciliğe 1990 yılında İhlas Holding’de “Turkey” İngilizce ekonomi gazetesinde başladı. Aynı yayın grubu ile bir de dergi çalışmalarını yürüttü. İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte Gold News kuyumcu dergisini çıkardı. İHA’da Ekonomi Müdürü olarak çalışmaya devam etti. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı. Gazetecilik ve yazarlık mesleğine ara vermeden MÜSİAD basın danışmanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Akit Gazetesinde ekonomi yazıları yazdı ve röportajlar yaptı. 1998 yılından 2013 yılına kadar ise Yeni Şafak gazetesi ekonomi servisinde çalışmalarını sürdürdü.Bu süre içerisinde çeşitli internet sitelerinde sanat,iş, ekonomi ve akademik çevrelerle özel röportajlar yapmıştır. Aynı zamanda farklı dergilerde kişisel gelişim, İstanbul gibi konular başta olmak üzere çeşitli yazı ve röportajları yayınlanmıştır.Sarrafoğlu aynı zamanda İSTANBUL’un SIRLARI adıyla İstanbul’u tanıtan ve sevdiren sunumlar yapmakta, İstanbul’u farklı bir gözle gezmekte ve gezdirmektedir.Yine kişisel gelişim konusunda D.K.D (Düşün Konuş Dinle) eğitim seminerleri- Basın ve Halkla İlişkiler Semineri –Morİnek(Farkındalık) adıyla çeşitli eğitim seminerleri de vermektedir. Sarrafoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.Röportaj dalında MÜSİAD ödülü sahibidir.

FAHRİ SARRAFOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  975978

-