15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ

ÇOCUKLARIMIZ HAKÎKÎ TARİHİ ÖĞRENMELİ

Bir asırdır resmi ideoloji haline getirilen Kemalizm’in milletimize dayatıldığını söyleyen yazarımız Yesevîzâde, hayâtı, fikriyâtı ve siyâseti bin bir yalan, tahrîf ve efsâne ile örülmüş Mustafa Kemal’le ilgili hakikatin öğrenilmesi ve hakiki tarihin gün yüzüne çıkmasına vesile olmak için uzun soluklu bir makale kaleme aldı. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk’tan milletimizin beklentisi, çocuklarımızı mekteblerde okutulan muharref tarihten kurtarıp, hakiki tarihi öğrenmesine vesile olmasıdır.


ÇOCUKLARIMIZ HAKÎKÎ TARİHİ ÖĞRENMELİ

Sabataî-Mason-Siyonist güdümlü Totaliter Rejim Bir asırdır sürüp giden Sabataî-Mason-Siyonist güdümlü Totaliter Rejimde, herkes Kemalizme îmân etmeye yâhud en azından öyle görünmeye mahkûm olduğunu söyleyen yazarımız Yesevîzâde, ‘Mustafa Kemâl'in hastalığı, ölümü, cenazesi' adıyla hakiki tarihi anlatan bir makale kaleme aldı. Yesevîzâde, “Kemalist Propaganda, umûmiyet îtibâriyle, yalan, tahrîf, efsâne, istismâr, iftirâ ve tedhîş üzerine kuruludur ve bunların mühim bir kısmı da, Mustafa Kemâl'in ölümcül hastalık devresi, ölümü ve cenâzesiyle alâkalıdır“ dedi.

KEMALİST PROPAGANDANIN BEYİN YIKAMA AMELİYESİ

Yesevîzâde, bütün vatandaşlarımız, nesiller boyu ve beşikten mezâra kadar, Kemalist Propagandanın gayet sistemli bir “beyin yıkama” ameliyesine mârûz bulunmakta olduğunu beyan etti. Yazarımız, “Âdetâ bir gözbağcılıkla, siyahın beyaz, beyazın siyah gösterildiği bu bulanık vasatta, tecrübî ilim usûlü, Kemalist Propagandanın kirli bilgi bombardımanına rağmen, bize, gözlerden ırak tutulan hakîkatleri keşfettirmeye muktedirdir; muktedir olduğu, bu araştırmayla bir def'a daha isbât edilmiş olacaktır. Böyle olduğunu, hakîkat uğrunda çile çekmeye, bedel ödemeye râzı olan herkes de tecrübe edebilir” diye konuştu.

HAK GELİNCE BÂTILIN ZAİL OLACAĞI BİR İLÂHÎ KANÛNDUR

“Araştırmamızı dikkatle, sabırla tâkîb eden okurlarımız, bizimle berâber keşfedecekleri hakîkatler karşısında hayretten hayrete düşecekler diyen yazarımız Yesevîzâde, “bütün bir Milletin bir asırdır yalanlar, tahrîfler, efsânelerle nasıl aldatılabildiğini esefle, dehşetle müşâhede edeceklerdir. Şu var ki hak gelince bâtılın zâil olacağı bir İlâhî Kanûndur ve yalancının bir asırdır yanan mumunun artık sönmesine –Biiznillâhi Teâlâ- hiçbir kuvvet mânî olamıyacaktır!” ifadesini kullandı.

l Yesevîzâde'nin MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ' başlıklı yazı dizisini okumak için TIKLAYINIZ

Yorum Yaz

  717655

-