16 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Süleyman Tüccar

EKREM İMAMOĞLU VE MÜREKKEP BALIĞI TAKTİĞİ

Süleyman Tüccar

Ekrem İmamoğlu için belirlenen strateji onun bir “mürekkep balığı” olması. Ama işin daha ilginç ve en ehemmiyetli yanı bu stratetejiyi gerçekten mürekkep balığı olmayan hiç kimsenin asla uygulayamayacağı gerçeği! Bir kurt, köpek, kedi, at, arslan, deve kuşu, kartal, sırtlan, balık taklit edilebilir. Hepsinin kendilerine özgü, ayırt edici sesleri, hareketleri, taktikleri, biçimleri, yol alış yöntemleri ve mizaçları vardır. Ama mürekkep balığı bunların hepsinden âzâdedir ve taklit edilemez! O yüzden mürekkep balığının stratejisine ihtiyacın varsa senin için çalışan yeteri kadar mürekkep balığı bulmalısın. Hayvan türlerinin insan karakterlerine yönelik izdüşümleri olduğunu erbâbı bilir. Bu türlerin izdüşümleri arasında geçişler yaşamak, taklit ya da çalışma yoluyla kimi özelliklerini edinmek yahut baskılamak mümkündür. Ama bu “edinmek” ve “baskılama” mürekkep balığı karakteri için geçerli değildir! Kuraldır; mürekkep balığı olunmaz, mürekkep balığı doğulur! Kitlelere ya da ülkelere yönelik olarak kurgulanan projelerin en vazgeçilmez unsurları o işler için önceden hazırlanan ve yedeklenerek stoklanan mürekkep balıklarıdır. Onlarla yapabileceklerini nükleer silâhlarla yapamazsın.

Ama ben şimdi size sadece bildiğimiz mürekkep balıklarının özelliklerinden bahsedeceğim. Unutmayın, bunlar kesinlikle politik yönlendirme yüklü tümceler değil; sadece mürekkep balığının biyolojisine ilişkin bilgiler veren apolitik cümleler.

Adı balık olmasına rağmen gerçekte bir balık değildir. Omurgasızdır ve yumuşakçalar sınıfındandır. Bukalemun benzeri davranışlarıyla ünlüdür. Ortalama ömürleri iki yıldır. Mürekkep balığı hasımlarını yanıltmak maksadıyla ana hatlarıyla kendi vücudunu andıran koyu renkli bir sıvı püskürtür. Mürekkep balığının gerçek bedeni silikleşerek görünmez olurken, hayvanın püskürttüğü ve mürekkep balığının kendisi sanılan şekilden ibaret mürekkep bulutu ise kendisinden daha çok görünür olur ve bulunduğu ortamdaki diğer türleri bu sahte görüntüyle aldatır. Mürekkep püskürttükten sonra rakibinin zihninin karışmasından istifade ederek hızla tehlikeli alandan uzaklaşır ya da avlanır. Bazen de suda hızla yayılan ve hiçbir şey görünemeyecek şekilde bir duman bulutu oluşturan farklı bir mürekkep çeşiti fışkırtırlar. Yâni kendileriyle hasımları arasında bir tür sis perdesi oluştururlar. Rakip bu durumda hiçbir şey göremediği gibi koku alma duyusunda da kısmi bir felç oluşur. Bâzı türlerin mürekkep kesesinin  içi ışık verici bakterilerle doludur. Böyle olanların dışarı püskürttüğü mürekkep geçici ve anlık bir ışık patlaması tesiri yarattığından kimi balıkların gözleri kamaşır. Üreme dönemlerinde bedenleri zebravâri koyu çizgilerle süslenir.  Doğar doğmaz mürekkep salgılamaya ve kuma gömülüp avlanmaya başlarlar. Kanları mavimsi yeşildir ve üç ayrı kalpleri vardır. Renk ve doku değişimi çok hızlıdır ve bunu, potansiyel rakiplerine karşı hem savunma hem de bir saldırı mekanizması olarak kullanırlar. Bu yüzden deniz bukalemunları olarak da bilinirler.  Genellikle sığ suları tercih ederler. Âniden agresifleşirler ve çok hızlı büyürler. Çiftleşme ritüeli esnâsında nispeten daha küçükse, renklerini değiştirerek ve diğer kollarını gizleyerek yahut onlarla bir yumurta kesesi tutuyormuş gibi davranarak dişi kılığına bürünürler. Görüş açıları her tarafa dönecek biçimde 360 derecedir. Sürekli çevresini değerlendirir ve bu doğrultuda renklerini değiştirirler. Karanlık sulara daldığında koku alma duyusuyla avlarını takip ederler. Renk değiştirme hücreleriyle her ortama kamufle olurlar. Pusuya yattıklarında kendilerini kuma gömülerek gizlerler. Yırtıcı hayvanlardır ve avına arkasından yaklaşıp omuriliğini ısırarak kopartır ve felç etmek suretiyle öldürürler. Bazen her avdan sadece bir ısırık alıp dinlenmeye çekilirler. Kan dolaşımı sistemleri kapalıdır. Derilerinin altında içi hava ile dolu boynuzsu bir kabuk bulunur. Özgül ağırlıkları sudan azdır ve etki tepki sistemiyle hareket edebilirler. Bu sayede suda alçalıp yükselir, hızla ileri geri kaçarlar ve kendilerini her yöne döndürebilirler.  Şekil, boyut ve desenleri  mürekkep balığı türlerinin her birinde değişir. Mürekkep balığı ışık kırılmasıyla oluşan kutuplaşmayı algılar ve diğer deniz canlılarının bu yolla gönderdiği sinyallere karşılık verebilir.

Son olarak bir mürekkep balığı tarafından avlanan kurbanların mutlaka şu süreçlerden geçtiğini hatırlayalım; farklı görünümlerle yanıltılma, zehirle felç edilme ve yem olma.

İlginç değil mi?

 

 

SÜLEYMAN TÜCCAR - TERCÜMEİHÂL

SÜLEYMAN TÜCCAR DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  134006

-