10 TEMMUZ 2020 CUMA

Hüseyin Adalan

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FETÖ RAPORU

Hüseyin Adalan

Ankara Emniyet Müdürlüğünün 21.04.1999 günü dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği Fetullahçılık konulu yazının özetinde cemaat hakkında ki istihbarat raporunda;

“Fetullah Gülen cemaatinin devlet içerisindeki yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışındadır. Tarikata göre makamlar öncelikli, kişiler ikinci plandadır.

Kişiler feda edilerek yerlerine hazır tutulan kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir.

Mümkün olmaması halinde mevcut bürokrat ya da siyasetçilere hoş görünmek suretiyle kullanabildiğin sürece ya da sana zarar vermeyecekse istifade et taktiği ile yönetim kademelerinin kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar.

Fetullah Gülen Işık Evleri veya Işık Kışlaları diye tanımladığı yerlerde Marksist literatürdeki militan olarak adlandırılan tiplerin yetiştirilmesinde kullanılan telkin ve inandırma yöntemlerini kullanmaktadır.

Lidere tabi olmak suretiyle ondan irşat ve emir beklemeyi telkin etmektedir. Çok kullandığı, ancak ne olduğunu bir türlü izah etmediği hedefi gelecekte zümre hâkimiyetini hedefleyen anti demokratik bir rejimdir.

Şeriat yerine İslam, Cumhuriyet dönemi yerine talihsiz dönem veya karanlık ya da upuzun hicranlı dönem, militan yerine hizmet evleri, ışık evleri, ışık süvarilerini kullanmaktadır.

Laik kesimler yerine karşı cephe veya hasım cephe, Cumhuriyet dönemi yöneticileri yerine o kafalar, Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi, kafasındaki düzen yerine hedef, şeklinde deyimler kullanmaktadır.

Hedefini açıkladığı, geçmiş dönemlere indirgediği düşüncelerini takiye kuralı ile günümüze aktarmaktadır. Şu anda yeteri kadar güçlü olmadıklarını stratejik savunma aşamasında stratejik denge aşamasına doğru hızla yol aldıklarını anlatmaktadır.

Kuvvet dengesini çok önemli görmekte, cemaatin kuvvet dengesini kurup harekete geçmelerini emretmektedir. Işık evleri cemaat mensuplarının yaşadığı hücre evlerinin ismidir. Bu evlere giriş ve çıkışlar gizlilik içerisinde yapılır. Işık evlerinden sorumlu bir ev imamı vardır.

Bu imamlar altı ayda bir veya her yıl değişir. Evin maddi girdi ve çıktısı ile ilgilenir. Yukarıdaki imamlara rapor verir. Her bir evde 4-5 kişi yaşar. Genellikle bu evler kiralanır. Evlerde insanlara yaklaşım tarzları öğretilir.

Fetullah Gülen'in sesli ve görüntülü kasetleri izlenir. Lise ve üniversite öğrencileri bu evlerde kalır. Cemaat ışık evleri ağabey ve ablalar ile talebelerden oluşur. Yeni ilişki kurulan öğrenciler ders çalışmak bahanesiyle evlere davet edilir. Öğrencilere dersleri konusunda yardımcı olunur. Zamanla bu öğrencilere sesli ve görüntülü Fetullah Gülen'in konuşmaları izlettirilir, kitapları okutturulur. Cemaat 1992 yılından sonra çok hızla genişlemeye başlamıştır. Bayrak yere düşmüştür, ayaklar altına alınmıştır, tekrar bu bayrağı yerden kaldırılması, ellere alınması, omuzlarda taşınması, uzaya götürülmesi meselesini bu cemaat yapacaktır.

Fetullah Gülen ve cemaati hiçbir lakabı kabul etmez. Radikal İslam'dan farklı olduklarını “bize hoşgörü ile davranmazsanız radikal İslam güçlenir” görüşünü vurgularlar. Kadın kolları örgütlenmesi cemaatte güçlüdür.

Alınan kararlara mutlak uyulma zorunluluğu vardır. Uymayanlara fırça atılır, şefkat tokadı ile tehdit edilir ve son çare cemaatten uzaklaştırılır.

Cemaat mensuplarından alınan aidatlar, cemaate yakın kişilerden toplanan paralar ve ticari kuruluşlardan elde edilen gelirler finans kaynaklarını oluşturur.

Cemaatin hiyerarşik yapısında başkanlığını Fetullah Gülen'in yaptığı istişare grubu vardır. Dünya imamı istişare grubundan biridir.

Coğrafi bölge imamı dünyanın coğrafi bir bölgesinden sorumlu kişidir. Ülke imamı bir ülkenin tamamından sorumludur. Bölge imamı bir coğrafi bölgeden sorumludur. İl imamı ilin tamamından sorumlu kişidir. İlçe imamı ilçenin tamamından sorumludur. Semt ve mahalle imamı, mahalle ve semtlerden sorumludur. Ev imamı ev ve yurttan sorumlu kişidir. Bunların altında ser rehberler ve belletmenler ile öğrenciler ve cemaat mensupları yer alır. Eğitim ve öğretimde başı çeken Işık Evleridir.

Fetullah Gülen'e göre bu evlerde yetişmede sabırla pişip olgunlaşmadan yapılan her şey ham hayaldir. Bu evler cemaatin hücre evleri durumundadır.

Hiyerarşik sistemin yaratılışa uygun prensiplerin devlet bazında temsil edilmesinin ilk adımı ilk şartı olan evlerdir. Her evin bir programı vardır. Her iş bu program dâhilinde yaptırılır. Fetullah Gülen'e mehdi nazarı ile bakılır.

Gülen örgütlenmesinin ekonomik boyutu göz önüne alındığında gelecekte ülkeyi bekleyen tehlikenin büyüklüğü endişe verici boyuttadır. Cemaat mensupları arasında tedirginlik arttığında, örgütlenmeni temel taktiği takiye yöntemlerini uygulamak suretiyle tedbirleri arttırmak, hatta savunma boyutunda saldırı boyutuna geçmektir.”

HÜSEYİN ADALAN - TERCÜMEİHÂL

HÜSEYİN ADALAN DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  172864

-